Mức Đóng Đoàn Phí Và Chi Phí Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mức đóng đoàn phí năm 2021

Chỉ các thành viên mới phải đóng đoàn phí với mức sau:

– Đối với đoàn viên công đoàn cơ sở, cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định:

Mức đóng hàng tháng = 1% tiền lương đóng BHXH

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc hàm, tiền lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. .

– Đối với đoàn viên trong công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (kể cả công đoàn công ty cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối)

Mức đóng hàng tháng = 1% trên mức lương thực nhận (tiền lương đã trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN của đoàn viên)

Hội phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước (hiện nay tối đa là 149.000 đồng / tháng).

– Đối với đoàn viên trong công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh (kể cả công đoàn công ty cổ phần mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng lương không đúng bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên minh hợp tác xã; Tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Công đoàn viên đi làm việc ở nước ngoài:

Mức đóng hàng tháng = 1% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Hội phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước (hiện nay tối đa là 149.000 đồng / tháng).

– Đối với đoàn viên trong tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở của doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; Công đoàn viên không thuộc đối tượng đóng BHXH: đóng đoàn phí theo mức cố định nhưng mức đóng thấp nhất là 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

– Công đoàn viên hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên thì trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Công đoàn viên không có việc làm, không có thu nhập, tự nghỉ việc từ 01 tháng trở lên không hưởng lương thì trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

Căn cứ pháp lý: Điều 23 Quyết định 1908 / QĐ-TLĐ 2016.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng