03 Trường Hợp Cá Nhân Được Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đã Nộp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

(1) Số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

(2) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế chưa đến mức chịu thuế;

(3) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp trên áp dụng đối với cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Ghi chú:

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn nếu có yêu cầu hoàn.

– Đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế, bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

– Trường hợp cá nhân đã được hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc khai quyết toán thuế quá giờ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng