Doanh Nghiệp Không Phát Sinh Khấu Trừ Thuế Tncn Vẫn Phải Nộp Tờ Khai Thuế Tncn?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Tại điểm d.1 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thay cho cá nhân được tổ chức, cá nhân trả thu nhập ủy quyền chi trả không phân biệt phân bổ. có phát sinh khoản khấu lưu hay không. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ trả và thu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức cũ. cho người lao động (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên có 2 trường hợp như sau:

– Thứ nhất, nếu trong năm doanh nghiệp có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán thuế thay cho người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. không phân biệt năm doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế;

Tức là trong trường hợp này, doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

– Thứ hai, nếu trong năm doanh nghiệp không phát sinh thu nhập để trả cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Tức là trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng