Giá tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  • 10/01/2022

Tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Thuế. Các Nghị định về Thuế:

“11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp giá đất không ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm a. của Khoản này. thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở trên đất thì giá trị nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình kiến ​​trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. các quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quy định giá tính lệ phí trước bạ thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản và giá trị còn lại. thực trạng công trình trên đất.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai được xác định theo tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. các quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa quy định đơn giá thì áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố áp dụng tại thời điểm điều chuyển.

… ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xác định mức giá do UBND tỉnh quy định liên quan đến giá nhà ở kết cấu gồm gỗ, bê tông, cốt thép để đối chiếu với giá. chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp nhà ở có kết cấu bằng gỗ và bê tông, cốt thép chưa có giá thì Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xác định giá cụ thể để tính thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng bất động sản. người nộp thuế theo quy định hiện hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng