Dịch Vụ Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

 • 08/04/2020

 Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ cho các CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI trên phạm vi cả nước như Hà Nội, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG, VŨNG TÀU...VV

Ngày 26/11/2014, Việt Nam ban hành Luật Đầu tư mới quy định về thủ tục mới Khi nhà đầu tư nước ngoài điều chỉnh thay đổi  giấy chứng nhận đầu tư  hoặc thay đổi các nội dung như vốn, ngành nghề, chủ thể đầu tư ... trong giấy chứng nhận đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư với nhiều thủ tục khác hoàn toàn luật cũ;

Với việc thay đổi này, các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đặt niềm tin vào chúng tôi, Với 10 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư nước ngoài, LHD (Luật Hồng Đức) sẽ tư vấn làm làm hài lòng quý khách với hơn 16800 lược khách đã tin dùng dịch vụ. 

Căn cứ vào nội dung ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ thì doanh nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư một trong hai phương thức sau

 

điêu-chỉnh-giấy-chứng-nhận-đầu-tư

# 1. Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

☑ Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư

☑ Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014.

 1. Thay đổi vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư
 2. Thay đổi địa chỉ
 3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 4. Thay đổi nhà đầu tư
 5. Thay đổi mã số dự án đầu tư;
 6. Thay đổi tên, địa chỉ nhà đầu tư;
 7. Thay đổi tên dự án đầu tư;
 8. Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;
 9. Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án;
 10. Thay đổi vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn;
 11. Thay đổi thời gian hoạt động của dự án;
 12. Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 13. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 14. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

# 2. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  - thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
 • Thời hạn thực hiện thay đổi chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

# 3. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư - thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

► Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

► Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

► Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

# 4.  Danh mục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Phát thanh, truyền hình.
2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
3. Khai thác, chế biến khoáng sản.
4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet

5. Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
7. Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
8. Đánh bắt hải sản.
9. Sản xuất thuốc lá.
10. Kinh doanh bất động sản.
11. Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
12. Giáo dục, đào tạo.
13. Bệnh viện, phòng khám.
14. Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

► Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

# 5.  Dịch vụ của Luật Hồng Đức (#LHDLAWFIRM)

 • Luật Hồng Đức sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
 • Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ pháp lý;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam

 THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - LHD FIRM

 

☝ Những thay đổi về thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu Tư mới năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015.

 

Theo quy định Luật đầu tư mới năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thì quy trình hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sử dụng cùng số với mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

Lưu ý: Thủ tục hướng dẫn nêu trên đang được thực hiện theo quy định chung của Sở Kế hoạch đầu tư (Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư của Bộ Kế hoạch). Thủ tục này có thể sẽ có sự thay đổi sau khi có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư 2014 được ban hành, Luật Việt An liên tục cập nhật các thủ tục và quy định pháp lý mới phát sinh nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn được cập nhật và thực hiện các thủ tục điều chỉnh đúng quy định pháp luật và thời gian.

# Quy trình thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo sơ đồ tư duy

Điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

 

 

TOYOTA; WACOAL, DELOITTE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHINGHOLDINGS …VV

 

Trân trọng cảm ơn quý Khách hàng - Đến với  Dịch vụ thay đổi chứng nhận đầu tư

PROFILE LHD LAW FIRM
17 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 2. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 3. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 4. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 5. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 6. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 7. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 8. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 9. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 10. Visitor
  Giấy đầu tư
  18/05/2015

  Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của LHD Law Firm rất tốt, tôi đã sử dụng và cảm nhận. cảm ơn LHD

 11. Visitor
  Vuong gia Bảo
  29/11/2015

  Tôi cần báo giá điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 12. Visitor
  Vuong gia Bảo
  29/11/2015

  Tôi cần báo giá điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 13. Visitor
  Vuong gia Bảo
  29/11/2015

  Tôi cần báo giá điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 14. Visitor
  dang thi quynh giang
  28/09/2016

  Bạn gửi báo giá điều chỉnh Giấy CN DT hộ minh nhé. 0977116160

 15. Visitor
  Trần Vũ Lâm
  09/03/2017

  Chúng tôi là một công ty 100 vốn Hàn Quốc, nay cần thay đổi địa chỉ từ quận 1 sang quận 7 vui lòng gửi báo giá giúp chúng tôi email vulam@gmail.com. Trân trọng cảm ơn Luật Hồng Đức

 16. Visitor
  mai thi my linh
  20/10/2017

  Chào quý công ty Tôi muốn thay đổi giấy phép đầu tư. Làm ơn gọi cho tôi 0918955639 mỹ linh

 17. Visitor
  Pham Hoang
  19/05/2018

  Chúng tôi là công ty về giáo dục. Công ty muốn làm thủ tục cấp phép mạng xã hội cho Websites của mình,

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng