THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HỘI AN

  • 19/05/2020
Khi người nước ngoài cần Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hội An họ cần quan tâm đến điều gì nhất → Xem kinh nghiệm của Chúng tôi với dịch vụ này , Liên hệ dịch vụ 02366532929

Khi người nước ngoài cần Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hội An họ cần quan tâm đến điều gì nhất → Xem kinh nghiệm của Chúng tôi với dịch vụ này 

Liên hệ dịch vụ 02366532929 

Khi người nước ngoài cần Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hội An họ cần quan tâm đến điều gì nhất → Các điều kiện Cốt Lỗi, Loại hình thành lập LLC hay JSC ≈ Quy trình hoặcThủ tục cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam 

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hội An

Tại Luật Hồng Đức  chúng tôi giúp các nhà đầu tư nước ngoài thành lập (kết hợp) công ty riêng của họ tại Việt Nam. Dịch vụ cấp phép và thành lập công ty của chúng tôi được thiết kế xoay quanh những lời khuyên đơn giản và thiết thực, với các quy trình rõ ràng từ đầu đến cuối. Chúng tôi hướng dẫn các nhà đầu tư thông qua các yêu cầu của chính phủ, loại bỏ sự nhầm lẫn và cung cấp sự rõ ràng cho những gì có thể là một quy trình rút ra, để công ty Việt Nam của bạn được thành lập và sẵn sàng để bạn hoạt động.

Cơ cấu và vị trí

1. Cấu trúc

Các công ty có thể có một trong hai hình thức cơ bản tại Việt Nam:

• Công ty trách nhiệm hữu hạn ("LLC") và

• Công ty cổ phần ("CTCP")

LLC là cấu trúc doanh nghiệp phổ biến nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, do sự đơn giản tương đối của họ trong hoạt động. Công ty cổ phần có nhiều yêu cầu hơn, bao gồm tối thiểu 3 cổ đông và thích hợp hơn cho các công ty có thể có nhu cầu phát hành cổ phiếu cho nhiều bên hơn trong tương lai.

Ngoài ra còn có các cấu trúc khác có thể phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

• Văn phòng đại diện , và

• Hợp đồng hợp tác kinh doanh ("BCC")

Tuy nhiên, những điều này vẫn phù hợp nhất với các tình huống hoặc kịch bản cụ thể.

2. Vị trí / trách nhiệm chính thức

Các vị trí tiêu chuẩn mà mỗi công ty phải có tại Việt Nam, bao gồm:

• Đại diện pháp lý : Có thể có nhiều hơn một Đại diện pháp lý được chỉ định, nhưng ít nhất một trong số họ phải thường trú tại Việt Nam.

• Tổng giám đốc : Tổng giám đốc là người điều hành công ty hàng ngày.

Lưu ý: 2 vị trí này có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào, tuy nhiên có thể có các vấn đề về Giấy phép lao động để xem xét cho các cuộc hẹn nước ngoài.

• Kế toán trưởng : Vị trí này được bổ nhiệm khi công ty được thành lập và cũng đảm nhận nhiều trách nhiệm mà một "Thư ký công ty" sẽ làm trong các khu vực pháp lý khác.

(PHỐ CỔ HỘI AN) 

Thủ tục và mốc thời gian

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập pháp nhân mới cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trước đây là IRC bù) cho "dự án đầu tư" của mình, sau đó tiếp tục bằng cách đăng ký và lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("ERC" ) để thành lập công ty mới sau khi IRC được ban hành.

Quá trình thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hội An bao gồm ba (3) giai đoạn cơ bản:

Trình tự

Nội dung

Giới hạn thời gian theo luật định

Bước 1

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC trực tuyến)

3 tuần

Bước 2

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản ERC trực tuyến)

1 tuần

Bước 3

Các thủ tục sau cấp phép ban đầu (bao gồm sắp xếp Công ty con dấu và xuất bản các thông báo thành lập công ty)

1 tuần

Lưu ý: Thời gian theo luật định ở trên là việc xử lý với các cơ quan chức năng và không bao gồm thời gian chuẩn bị cho các ứng dụng cũng như việc xem xét, chuẩn bị hoặc dịch tài liệu cần thiết cho quy trình.

Tài liệu cần thiết

Tài liệu cần thiết cho các ứng dụng tiêu chuẩn để thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được liệt kê dưới đây. Các tài liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào thẩm quyền của nhà đầu tư, tuy nhiên điều này cung cấp một hướng dẫn chung về các tài liệu phải được nộp với chính quyền.

Không.

Tài liệu cần thiết từ một nhà đầu tư doanh nghiệp

1

Giấy chứng nhận thành lập và / hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư và tất cả các sửa đổi

2

Điều lệ và / hoặc Điều khoản kết hợp của Chủ đầu tư và tất cả các sửa đổi;

3

Hộ chiếu / Chứng minh nhân dân của người đại diện được ủy quyền của Chủ đầu tư;

4

Sao kê ngân hàng, hoặc thư ngân hàng cho Chủ đầu tư: số dư tài khoản phải bằng hoặc nhiều hơn giá trị vốn điều lệ của công ty địa phương;

5

Hợp đồng cho thuê (hoặc hợp đồng thuê trước) liên quan đến văn phòng của công ty địa phương tại Việt Nam và các tài liệu liên quan đến chủ nhà.

Trường hợp nhà đầu tư là một cá nhân, và không phải là một công ty, thì Mục 1 và 2 không bắt buộc và chỉ cần có hộ chiếu.

Các tài liệu trên (không phải là bản sao kê / thư của ngân hàng) cần phải trải qua quá trình hợp pháp hóa và chứng thực, điều này sẽ phụ thuộc vào tài liệu và quyền tài phán

Những yêu cầu khác

1. Mục tiêu kinh doanh và đầu tư

Một công ty phải đăng ký một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh và mục tiêu đầu tư (gắn với "dự án đầu tư"), tùy thuộc vào các điều kiện hoặc giới hạn đối với một số lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Các công ty chỉ có thể cung cấp dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt của họ. Mặc dù hầu hết các lĩnh vực được mở cho đầu tư nước ngoài 100%, có một số hạn chế như:

• Hạn chế hoàn toàn : Liên quan đến quân sự, đất nông nghiệp, v.v.

• Một phần bị hạn chế và yêu cầu một đối tác liên doanh địa phương: du lịch, quảng cáo, hậu cần, vv

• Các yêu cầu đặc biệt và hạn chế như cần chứng nhận thêm nhân viên cho giấy phép: bất động sản, dịch vụ kế toán, v.v.

2. Vốn đầu tư & vốn điều lệ

Là một phần trong đơn xin thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, vốn của công ty cần phải được nêu chi tiết trong IRC. Đặc biệt:

• Vốn đầu tư (IC): đây là tổng số vốn sẽ được Nhà đầu tư đầu tư vào công ty. IC bao gồm vốn chủ sở hữu (điều lệ) và vốn vay.

• Vốn điều lệ : là "vốn thanh toán" của công ty, một số vốn mà các thành viên hoặc cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời gian nhất định như được nêu trong điều lệ của công ty và phải được góp đầy đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày mà ERC được ban hành.

3. Tài khoản ngân hàng

Các công ty, một khi họ đã nhận được ERC của mình và hoàn thành các hoạt động sau cấp phép ban đầu, có thể mở tài khoản ngân hàng với các ngân hàng Việt Nam. Quá trình này dễ dàng hơn nhiều, đối với hầu hết các ngân hàng, so với các quốc gia khác trong khu vực do quy trình kiểm tra và chứng từ ban đầu được thực hiện để có được ERC, do đó cho phép các ngân hàng dựa vào tài liệu này cho hầu hết các nhu cầu của họ.

Các thông tin trên có bản chất chung và mỗi tình huống hoặc ứng dụng cụ thể sẽ cần được xem xét về giá trị của nó. Dịch vụ doanh nghiệp hợp tác làm việc với các nhà đầu tư để đảm bảo họ hiểu cách thức áp dụng ở trên đối với các tình huống cụ thể của họ tại Việt Nam trước khi bắt đầu quá trình thành lập công ty

→ LIÊN HỆ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HỘI AN 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng