Đề xuất bổ sung quy định về thời hạn sở hữu căn hộ

  • 10/01/2022

Đề xuất bổ sung quy định về thời hạn sở hữu căn hộ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, chính sách về sở hữu nhà ở sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

– Về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Rà soát các quy định về điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở (trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng bám sát pháp luật về đất đai).

– Về công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn sở hữu căn hộ.

Hiện nay, theo Luật Nhà ở 2014, thời gian sử dụng của nhà chung cư được xác định dựa trên cấp công trình và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

– Về quyền của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Về thời hạn sở hữu nhà ở:

+ Bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu căn hộ.

+ Quy định rõ khi hết thời hạn sở hữu thì chủ sở hữu chấm dứt quyền sở hữu nhà ở và Nhà nước thu hồi nhà ở để xây dựng lại theo quy định của pháp luật.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng