Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Về Thời Hạn Sở Hữu Căn Hộ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đề xuất bổ sung quy định về thời hạn sở hữu căn hộ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, chính sách về sở hữu nhà ở sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

– Về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Rà soát các quy định về điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở (trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng bám sát pháp luật về đất đai).

– Về công nhận quyền sở hữu nhà ở:

Bổ sung quy định cụ thể về thời hạn sở hữu căn hộ.

Hiện nay, theo Luật Nhà ở 2014, thời gian sử dụng của nhà chung cư được xác định dựa trên cấp công trình và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

– Về quyền của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Về thời hạn sở hữu nhà ở:

+ Bổ sung quy định mới về thời hạn sở hữu căn hộ.

+ Quy định rõ khi hết thời hạn sở hữu thì chủ sở hữu chấm dứt quyền sở hữu nhà ở và Nhà nước thu hồi nhà ở để xây dựng lại theo quy định của pháp luật.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng