Các Loại Tài Sản Gắn Liền Với Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021 / NĐ-CP quy định tài sản gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

– Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở;

– Các công việc xây dựng khác;

– Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc các vật thể khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

– Nhà ở;

– Các công việc xây dựng khác;

– Rừng sản xuất là rừng trồng;

– Cây cổ thụ.

Các loại tài sản này phải có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng