Bảo lưu thời gian đóng BHTN: Những điều cần biết

  • 10/01/2022

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân như chưa muốn nhận ngay bảo hiểm thất nghiệp, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có tháng lẻ chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian hưởng thất nghiệp. chưa giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong kỳ. Số tiền này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng quyền lợi tiếp theo.

Bảo lưu thời gian đóng BHTN: Những điều cần biết (ảnh minh họa)

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng BHTN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo trong các trường hợp sau đây:

(1) Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Ví dụ: Ông Trần Văn D đóng bảo hiểm thất nghiệp được 36 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Ngày trả kết quả ghi trong phiếu hẹn trả kết quả của ông Đ là ngày 16 tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2015 (tức là đã quá 02 ngày làm việc) ông Đ không đến nhận. quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Do đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ông Đ không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định. . Quyết định hủy bỏ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Đ. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông Đ được bảo lưu là 36 tháng.

(2) Người lao động không đến nhận trợ cấp thất nghiệp;

Ví dụ: Ông Trần Văn S đóng bảo hiểm thất nghiệp được 36 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp được 3 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông S từ ngày 20 tháng 02 năm 2015 đến ngày 19 tháng 05 năm 2015. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 8 năm 2015 (tức là đã hết 03 tháng kể từ ngày hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp) ông S vẫn không đến nhận. mức trợ cấp thất nghiệp của tháng thứ ba đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà ông S được bảo lưu là 12 tháng (tương ứng với 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng ông S không đến nhận trợ cấp thất nghiệp).

(3) Người lao động có tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì được bảo lưu tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp);

Ví dụ: Ngày 24/03/2015, ông Trần Quang P chấm dứt hợp đồng lao động. Ông P đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 47 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 03 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do đó, thời gian ông P được bảo lưu là 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông P giao kết hợp đồng lao động 3 tháng với doanh nghiệp F (từ ngày 05/9/2015 đến ngày 04/12/2015) và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. bảo hiểm thất nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng lao động với doanh nghiệp F, ông P nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lần thứ hai. Như vậy, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của anh P là 14 tháng. Nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông P sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 03 tháng.

(4) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Tìm việc làm;

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an;

+ Đang học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị Tòa án tuyên bố mất tích;

+ Đang bị tạm giam; chấp hành án tù.

Cách tính bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đã đóng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo nguyên tắc cứ mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng