34 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng

  • 10/01/2022

34 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng (Ảnh minh họa)

Theo đó, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng bao gồm:

– Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

+ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng I

+ Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp bị mất, hư hỏng)

+ Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (do lỗi của cơ quan cấp)

+ Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng I của người nước ngoài

+ Cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

– Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

+ Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I lần đầu

+ Cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (do bị mất, bị hỏng)

+ Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (do lỗi của cơ quan cấp)

+ Mức độ điều chỉnh, bổ sung nội dung của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

+ Cấp đổi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

– Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm định thiết kế xây dựng và tổ chức thực hiện sau thiết kế cơ sở

+ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng / điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

+ Thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện sau thiết kế cơ sở / thiết kế xây dựng điều chỉnh, thực hiện sau thiết kế cơ sở

– Cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

+ Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên

+ Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án liên tỉnh

– Các thủ tục hành chính khác

+ Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

+ Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Lĩnh vực nhà ở

– Cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ Xây dựng quản lý

– Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (trường hợp dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhiều chủ đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư)

Xem chi tiết tại Quyết định 861 / QĐ-BXD năm 2021 của Bộ Xây dựng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng