07 Nhóm Đối Tượng Được Thuê Nhà Ở Công Vụ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhà công vụ (Ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 32 Luật Nhà ở 2014, có 07 nhóm đối tượng được thuê nhà ở công vụ, bao gồm:

(1) Cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi giữ chức vụ phải ở nơi cư trú;

(2) Cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc mục (1) được điều động, luân chuyển đến công tác tại các cơ quan Trung ương để giữ chức vụ Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển về công tác tại địa phương, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

(3) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc quy định tại khoản (2) Điều này được điều động, luân chuyển đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn. điều kiện kinh tế, vùng biên giới, hải đảo;

(4) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang. ;

(5) Giáo viên công tác ở vùng nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;

(6) Bác sĩ, nhân viên y tế công tác ở nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;

(7) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng cấp quốc gia theo quy định.

Điều kiện thuê nhà ở công vụ

– Đối với các đối tượng quy định tại mục (1) được bố trí nơi ở chính thức theo yêu cầu về an ninh;

– Đối với các đối tượng quy định tại mục (2), (3), (4), (5), (6), (7) phải không có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê, thuê mua. nhà ở xã hội tại địa phương nơi bạn làm việc hoặc có nhà ở riêng tại nơi làm việc mà diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình thấp hơn diện tích nhà ở. ở mức tối thiểu do Chính phủ quy định tại từng thời điểm và từng thời kỳ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng