04 Thủ Tục Trong Lĩnh Vực Đất Đai Tiếp Nhận Tại Văn Phòng Một Cửa Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

04 thủ tục trong lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

(1) Cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ thẩm định giá đất;

(2) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

(3) Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện và năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

(4) Cung cấp dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có:

– Lĩnh vực tài nguyên nước (15 thủ tục);

– Lĩnh vực địa chất và khoáng sản (15 thủ tục);

– Lĩnh vực môi trường (32 thủ tục);

– Lĩnh vực khí tượng thủy văn (07 thủ tục);

– Lĩnh vực đo đạc và bản đồ (03 thủ tục);

– Lĩnh vực biển và hải đảo (08 thủ tục);

– Lĩnh vực biến đổi khí hậu (09 thủ tục);

– Lĩnh vực viễn thám (01 thủ tục);

– Các lĩnh vực khác (01 thủ tục);

– Thủ tục hành chính giải quyết liên thông (09 thủ tục).

Chi tiết danh sách này xem tại Quyết định 1078 / QĐ-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2021).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng