Xử Phạt Vi Phạm Quy Định Về Khởi Công Xây Dựng Công Trình

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phạt vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình (ảnh minh họa)

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Không có văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

– Không thông báo hoặc thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc thông báo nhưng không gửi kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp công trình được phê duyệt. miễn giấy phép xây dựng;

– Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên hệ, tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ xây dựng dự kiến ​​sau khi khởi công dự án. thi công theo quy định.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình không có một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):

– Địa điểm xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án;

– Bản vẽ thiết kế thi công các hạng mục, công trình đã được phê duyệt;

– Hợp đồng xây dựng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư không bảo đảm đủ vốn cho dự án mà vẫn khởi công xây dựng.

Trường hợp khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định này.

Ngoài ra, hành vi vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật và xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng