Xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư

  • 10/01/2022

Tranh chấp về quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đang là “điểm nóng” tại nhiều chung cư hiện nay. 

Tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp về kinh phí bảo trì chung cư

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 đã chỉ đạo Thanh tra Bộ tập trung thanh tra các chủ đầu tư, ban quản trị (BQT) chung cư có tranh chấp gay gắt, không tuân thủ các quy định của pháp luật. nhà ở, nhất là việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì ở một số địa phương.

Kết thúc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 chủ đầu tư và 17 ban quản trị tại 24 tòa nhà / cụm chung cư.

Qua đó, buộc 12/18 chủ đầu tư phải ký quỹ bảo trì theo quy định và quyết toán để chuyển ngay cho BQT chung cư, với tổng kinh phí bảo trì gần 345 tỷ đồng; buộc 5/18 chủ đầu tư trả lại 2.080 m2 diện tích lấn chiếm cho cư dân, trị giá khoảng 62,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 8/18 chủ đầu tư với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, 18 kết luận thanh tra đã giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư, khiếu nại gay gắt của cư dân, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Qua kiểm tra, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra 7 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện gay gắt, kéo dài tại các chung cư. Đó là, nhận thức pháp luật, phương thức làm việc, thái độ và sự hợp tác chưa thống nhất giữa chủ đầu tư và Ban quản trị.

Thứ hai, chủ đầu tư đã tự ý thay đổi công năng, mục đích sử dụng, lấn chiếm sử dụng phần thuộc sở hữu chung.

Thứ ba, chủ đầu tư chậm tổ chức, tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu không thành công nhưng không có văn bản đề xuất với UBND xã, phường tổ chức.

Thứ tư, chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư không thống nhất được các phần diện tích, nhất là phần diện tích mà chủ đầu tư giữ hộ, trang thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở.

Thứ năm, chủ đầu tư không bàn giao, chậm bàn giao, không bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị.

Thứ sáu, chủ đầu tư và BQT chưa quyết toán số liệu (gốc và lãi) kinh phí bảo trì nhưng chủ đầu tư đã bàn giao và BQT đã nhận số kinh phí bảo trì.

Thứ bảy, một số chính quyền cấp xã, cấp huyện chưa xử lý triệt để, còn nhiều khiếu kiện, tranh chấp tại các khu chung cư ở địa phương.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm

Để chấn chỉnh và giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân phổ biến, tuyên truyền pháp luật về nhà ở, tăng cường công tác thanh tra. , kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn TP. địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 99 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì theo quy định. Kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế, xử lý nghiêm các chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho BQT theo quy định.

Chỉ đạo sở xây dựng tổ chức thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Luật Nhà ở 2014, trong đó tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng quỹ bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Trường hợp phức tạp liên hệ với Thanh tra Bộ Xây dựng để được hướng dẫn theo quy định.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện khi nhận đủ hồ sơ của Ban quản trị nhà chung cư khẩn trương kiểm tra, ra quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có nhà chung cư kiểm tra. . lập hồ sơ và ra quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điều 22 Thông tư 02/2016 và Khoản 10 Điều 1 Thông tư 06/2019 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng quy định trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư trong việc quản lý, bàn giao kinh phí bảo trì theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 20/2021 của Chính phủ, Thông tư 02/2016 và Thông tư số 06. / 2019 của Bộ Xây dựng.

Đối với Ban quản trị nhà chung cư phải quản lý kinh phí bảo trì theo quy định; sử dụng kinh phí bảo trì phải đảm bảo đúng mục đích, công khai, minh bạch theo đúng quy định tại Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng.

Đồng thời giao Thanh tra Bộ qua công tác thanh tra tổng hợp những tồn tại của chính sách, pháp luật về nhà ở trong việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư để kiến ​​nghị lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung. theo thẩm quyền. Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư sẽ kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng