Tổng hợp căn cứ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm dịp Tết 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

 

– Luật An toàn thực phẩm 2010;

– Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

– Nghị định 155/2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

– Nghị định 81/2013 / NĐ-CP ngày 19/7/2013 hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

– Nghị định 97/2017 / NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi Nghị định 81/2013 / NĐ-CP ngày 19/7/2013 hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

– Nghị định 115/2018 / NĐ-CP ngày 04/09/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

– Nghị định 119/2017 / NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Nghị định số 90/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

– Nghị định 31/2016 / NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

– Nghị định 105/2017 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định 17/2020 / NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 38/2021 / NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

– Nghị định 98/2020 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Nghị định 43/2017 / NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;

– Thông tư 48/2015 / TT-BYT ngày 01/12/2015 quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Tổng hợp các căn cứ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm dịp Tết 2022 (Ảnh minh họa)

– Thông tư 23/2018 / TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

– Thông tư số 14/2011 / TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn việc lấy mẫu để thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Thông tư 26/2012 / TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;

– Thông tư 12/2017 / TT-BKHCN ngày 28/9/2017 ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 26/2012 / TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông. thông tin về thị trường;

– Thông tư 10/2021 / TT-BYT ngày 30/6/2021 ban hành Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tham khảo Kế hoạch 2078 / KH-BCDTUATP ban hành ngày 15/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng