Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Nhà Ở 2014

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

– Nghị định 30/2021 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

– Nghị định 30/2019 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015 / NĐ-CP;

– Nghị định 117/2015 / NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS);

– Nghị định 101/2015 / NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

– Nghị định 100/2015 / NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

– Nghị định 99/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

– Nghị định 117/2015 / NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

– Thông tư 06/2019 / TT-BXD sửa đổi các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Thông tư 31/2016 / TT-BXD quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;

– Thông tư 28/2016 / TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015 / TT-BXD, Thông tư 11/2015 / TT-BXD; hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng kiến ​​thức về hành nghề môi giới bất động sản, nghiệp vụ sàn giao dịch bất động sản, tổ chức thành lập và vận hành sàn giao dịch bất động sản và các quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 / TT-BXD ;

– Thông tư 19/2016 / TT-BXD hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015 / NĐ-CP;

– Thông tư 02/2016 / TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Công văn 1436 / BXD-QLN ngày 30/6/2015 triển khai Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng