Thực Hiện Các Cam Kết Về Đấu Thầu Trong Hiệp Định Evfta Từ Ngày 1 Tháng 8 Năm 2020

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện để chuẩn bị trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các cam kết về mua sắm theo Hiệp định EVFTA.

Để đảm bảo tuân thủ Hiệp định EVFTA trong lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương mua sắm chính phủ của Hiệp định. EVFTA sẽ tuân thủ các quy định của Hiệp định EVFTA.