Thủ Tướng Giao Nghiên Cứu Về Tiền Kỹ Thuật Số Quốc Gia

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung của Quyết định 1813 / QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia. (Lộ trình thực hiện: 2021-2025)

Bên cạnh đó, để thực hiện Đề án, một số giải pháp được đưa ra như sau:

– Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Chống rửa tiền và Luật Phòng, chống rửa tiền). các văn bản Luật khác có liên quan).

– Nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Hệ thống thanh toán (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định 986 / QĐ-TTg ngày 08/8/2018) để đảm bảo quyền quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống thanh toán, dịch vụ và phương tiện thanh toán, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xu hướng phát triển và thông lệ quốc tế.

– Hoàn thiện việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2012 / NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định 222/2013 / NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt nhằm tăng cường quản lý hoạt động thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với các giao dịch mua, bán tài sản có giá trị lớn theo quy định của pháp luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống tham nhũng.

– Hoàn thiện và ban hành các quy định về định danh và xác thực điện tử; ban hành các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; ban hành các quy định, hướng dẫn cho phép các tổ chức có liên quan kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để phục vụ xác thực, nhận dạng thông tin. khách hàng bằng phương tiện điện tử.

– Hoàn thiện việc xây dựng và ban hành cơ chế kiểm tra có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. và triển khai các mô hình hợp tác, kinh doanh mới trong cung ứng dịch vụ thanh toán.

– Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và bảo vệ người dùng, … nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, bảo đảm an ninh, an toàn trong các hoạt động thanh toán.

– Xây dựng các giải pháp tiếp tục khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt góp phần quản lý thuế.

– Thực hiện các chính sách phù hợp về phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí hợp lý.

Quyết định 1813 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng