Phương Thức Lựa Chọn Nhà Thầu Gói Thầu Phòng, Chống Dịch

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu phòng, chống dịch (Ảnh minh họa)

Theo đó, các bộ, địa phương, đơn vị được áp dụng mọi hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để tổ chức mua sắm.

Trong quá trình tổ chức mua sắm, cần lưu ý áp dụng một số hình thức mua sắm quy định tại Luật Đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ (79 / NQ-CP, 86 / NQ-CP) như sau:

1. Đấu thầu rộng rãi

– Trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, phương tiện đi lại và các hàng hóa cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày. Trường hợp việc mua sắm không nhằm mục đích phòng, chống dịch thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

– Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (bao gồm cả trực tuyến và không qua mạng), người có thẩm quyền, chủ đầu tư cần xem xét phân chia gói thầu với quy mô hợp lý để phù hợp với khả năng cung cấp và năng lực mua sắm. năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

2. Mua sắm trực tiếp

Trường hợp mua sắm trực tiếp theo quy định tại Điều 24 của Luật Đấu thầu, chủ đầu tư được áp dụng kết quả đấu thầu rộng rãi, hạn chế của gói thầu mua sắm hàng hóa trong thời hạn 12 tháng của các Bộ, địa phương, cơ quan. các đơn vị khác mà không nhất thiết phải căn cứ vào kết quả đấu thầu của Bộ, địa phương, đơn vị mình.

Nội dung này áp dụng chung cho tất cả các mặt hàng quy định tại Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu, kể cả các gói thầu không nhằm mục đích phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Chỉ định thầu

– Thực hiện ngay gói thầu tránh nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư (bao gồm gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn) và mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, phương tiện đối với phòng, chống COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, không phân biệt gói thầu hạn mức (giá).

– Trường hợp thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, phương tiện thuộc danh mục mua sắm tập trung của cấp địa phương và cơ quan mua sắm tập trung đã tổng hợp nhu cầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu rộng rãi, trường hợp cấp thiết cần thực hiện ngay. đã triển khai phòng chống dịch COVID-19, cần tách riêng số lượng dự kiến ​​sử dụng cho công tác phòng chống dịch trước mắt để chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Trường hợp mua sắm tập trung được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

– Việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy trình rút gọn quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu xác định và chỉ định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. thực hiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không phải thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. chọn nhà thầu.

Đối với chỉ định thầu rút gọn, việc xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không cần thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 01/2015 / TT-BKHĐT và Thông tư số 03/2015 / TT-BKHĐT, Thông tư 05 / 2015 / TT-BKHĐT, Thông tư 14/2016 / TT-BKHĐT, Thông tư 04/2017 / TT-BKHĐT. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khả năng nhà thầu thi công ngay gói thầu, đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Người có thẩm quyền xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước hoặc sau khi chỉ định thầu trên cơ sở đảm bảo tính khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch.

4. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 86 / NQ-CP, cụ thể như sau:

– Các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở ý kiến ​​thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. .

Chi tiết tham khảo tại Công văn 6144 / BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng