Tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  • 10/01/2022

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 1 Công văn số 2190 / TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019 về nội dung “hàng hóa nhập khẩu có thuế suất 0%, không có thuế” như sau: Tờ khai bị Hệ thống hướng dẫn kiểm tra rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa không chịu thuế khâu xuất nhập khẩu hoặc có thuế suất 0% theo biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi hoặc thuộc đối tượng ưu đãi. Thuế suất 0% được áp dụng theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định và không phải chịu các loại thuế sau: thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống trốn) ). tự vệ), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Đối với các nội dung khác, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 2190 / TCHQ-TXNK.

Trước đó, ngày 16/4/2019, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2190 / TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong quản lý trị giá hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: H.Nu

Tại Công văn 2190 / TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện Khoản 15 Điều 1 Thông tư 39/2018 / TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Quyết định 1810 / QĐ -TCHQ ngày 15/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan, qua theo dõi, phản hồi. của một số doanh nghiệp và cục hải quan tỉnh, thành phố đã nảy sinh một số vướng mắc. Vì vậy, để khắc phục vướng mắc đó, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn một số nội dung.

Đặc biệt, về đối tượng kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành, công chức hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ kết quả phân luồng và hướng dẫn rủi ro của Hệ thống VNACCS / VCIS để xác định các tờ khai hải quan cần kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan. Tuy nhiên, trong số các tờ khai hải quan được Hệ thống kiểm tra, vẫn có trường hợp hàng hóa có thuế suất thuế NK 0% hoặc không có thuế, dẫn đến số lượng tờ khai hải quan phải tham vấn nhiều. hiệu quả, gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Để giải quyết tình huống này, đối với trường hợp tờ khai hải quan được Hướng dẫn hệ thống kiểm tra do rủi ro về trị giá hải quan, nhưng hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu về 0% hoặc không có thuế suất nhưng công chức hải quan phát hiện thì không. có nghi vấn về trị giá khai báo thì vẫn kiểm tra thông tin tờ khai hải quan, đánh dấu là nghi vấn nhưng không tổ chức lấy ý kiến ​​về trị giá.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải tăng cường giám sát, đánh giá rủi ro phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan tại cơ quan Hải quan đối với những trường hợp này.

Về việc thông báo trị giá hải quan nghi ngờ, thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018 / TT-BTC sửa đổi Điều 25 Thông tư 38/2015 / TT-BTC và điểm b.3.1 Điều 4 Quyết định 1810 / QĐ-TCHQ, trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về trị giá khai báo thì đối với tờ khai hải quan điện tử, công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan theo hướng dẫn trên Hệ thống; đối với tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan lập Thông báo mẫu 02A / TB-NVTG / TXNK để thông báo cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do có nhiều trường hợp người xuất nhập khẩu không trực tiếp thao tác trên tờ khai hải quan điện tử mà thông qua nhân viên khai hải quan dẫn đến không nhận được hướng dẫn có giá trị, thắc mắc và yêu cầu kiểm tra, tham vấn. cho các tờ khai hải quan. Do đó, nhiều tờ khai hải quan quá hạn lấy ý kiến, buộc cơ quan Hải quan phải ra quyết định ấn định trị giá hải quan.

Để xử lý vướng mắc trên, trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về trị giá khai báo trên tờ khai hải quan điện tử thì ngoài việc thông báo cho người khai hải quan bằng lệnh trên Hệ thống, công chức hải quan phải thực hiện thông báo nghi vấn số 02A / TB- NVTG / TXNK (bản giấy) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018 / TT-BTC chuyển đến làm thủ tục hải quan.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng