Thủ Tướng Chính Phủ Phê Duyệt Kế Hoạch Thực Hiện Hiệp Định Evfta

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc xây dựng Kế hoạch triển khai EVFTA để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan, quyết định các biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ. Thỏa thuận này là đủ và có hiệu lực.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường các nước EU; xây dựng luật pháp và thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương, chính sách đối với tổ chức công đoàn và tổ chức người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; các chính sách về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường các nước EU, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phổ biến EVFTA tới các bên liên quan, nhất là những đối tượng có thể bị ảnh hưởng. các hoạt động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý trung ương và địa phương, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, thông tin điện tử…

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư tại các nước EU nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế của môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, từ đó phát triển quan hệ thương mại. , thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực trọng điểm.

Cùng với đó là xây dựng các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với các cam kết quốc tế; đồng thời chuẩn bị các giải pháp ứng phó phù hợp với các cam kết quốc tế; đồng thời chuẩn bị các giải pháp ứng phó, hỗ trợ cho các ngành, hàng chịu tác động trực tiếp từ việc thực hiện Hiệp định; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo các mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp trong nước, góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng …

Hiệp định EVFTA được đàm phán từ năm 2012 đến năm 2015 và chính thức được ký kết vào ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.

Việc EVFTA có hiệu lực sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và EU, mở ra cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU.

Theo Hiệp định, đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nam đến EU. Sau 07 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng