Thủ Tục Nhận Lương Hưu, Trợ Cấp Cán Bộ Xã Hàng Tháng Mới Nhất

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký

– Người lao động đang đóng BHXH: chuẩn bị hồ sơ theo quy định dưới đây; nộp cho nhà tuyển dụng. Người sử dụng lao động tiếp nhận, lập và nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.

– Người tham gia BHXH tự nguyện bảo lưu thời gian đóng BHXH: lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

– Người lao động có Quyết định hoặc Giấy xác nhận đủ tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/1998 / NĐ-CP: lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH nơi nơi cư trú. .

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

– Người sử dụng lao động: nhận kết quả giải quyết của cơ quan BHXH để trả cho người lao động nêu tại điểm 1, bước 1 gồm: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Quy trình đóng BHXH; Thông báo về việc chi trả lương hưu / trợ cấp hàng tháng; Thẻ bảo hiểm y tế.

– Người lao động nhận kết quả giải quyết việc làm từ người sử dụng lao động; hoặc từ cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định; nhận lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Làm thế nào để thực hiện

*Nộp

Người sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người chờ đủ tuổi hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/1998 / NĐ-CP nộp hồ sơ. bằng một trong những cách sau:

– Thông qua các giao dịch điện tử

+ Người sử dụng lao động: lập hồ sơ điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN; Trường hợp hồ sơ giấy không chuyển sang dạng điện tử thì hồ sơ giấy được gửi đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); Trường hợp hồ sơ giấy không chuyển sang dạng điện tử thì hồ sơ giấy được gửi đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

* Nhận kết quả

– Người lao động nhận hồ sơ giải quyết từ người sử dụng lao động hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, giao dịch điện tử và nhận lương hưu, trợ cấp đồng thời bằng một trong các hình thức sau:

+ Thông qua tài khoản cá nhân.

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì thực hiện theo thủ tục “ủy quyền nhận BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Người sử dụng lao động: nhận kết quả giải quyết để trả cho người lao động nêu tại điểm 1, bước 1 bằng một trong các hình thức: giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Các thành phần của hồ sơ (Nếu bản gốc không được nêu rõ, có thể nộp bản sao hợp lệ)

– Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010 / NĐ-CP hoặc bản chính Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí (mẫu 12-HSB) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng của người lao động hưởng chế độ hưu trí. lợi ích.

+ Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng điều chỉnh y tế (trường hợp người lao động đã có hồ sơ điều chỉnh để hưởng chính sách khác trước đây nhưng đủ điều kiện thì có thể thay thế bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy xác nhận bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn lao động (tương đương với mức giảm tỷ lệ tai nạn lao động 61%) đối với người nhiễm HIV / AIDS do tai nạn lao động. .

+ Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020 / TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2020) đối với người đã có thời gian phục vụ trong Quân đội trước đây. Ngày 01 tháng 01 năm 2007 thuộc diện hưởng phụ cấp khu vực nhưng trên sổ BHXH không thể hiện đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

– Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện được bảo lưu thời gian đóng BHXH (kể cả người đang chấp hành án phạt tù, người xuất cảnh trái phép về nước cư trú hợp pháp bị Tòa án tuyên bố là đã chết). . âm lượng):

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+ Đơn gốc (Mẫu 14-HSB);

+ Bản chính biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng điều chỉnh y tế (trường hợp người lao động đã có hồ sơ điều chỉnh để hưởng chính sách khác trước đây nhưng đủ điều kiện thì có thể thay thế bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy xác nhận bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn lao động (tương đương với mức giảm tỷ lệ tai nạn lao động 61%) đối với người nhiễm HIV / AIDS do tai nạn lao động. .

+ Trường hợp đang chấp hành hình phạt mà thời gian chấp hành án phạt tù tính từ ngày 01/01/2016 thì phải có bản chính Giấy ủy quyền (mẫu 13-HSB).

+ Trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì nộp thêm một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù hoặc Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù. ân xá trước thời hạn hoặc quyết định miễn, tạm hoãn chấp hành án phạt tù.

+ Trường hợp xuất cảnh trái phép phải có bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nước để giải quyết hợp pháp.

+ Trường hợp trả lại người mất tích thì phải có thêm bản sao quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố mất tích.

+ Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020 / TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2020) đối với người đã có thời gian phục vụ trong Quân đội trước đây. Ngày 01 tháng 01 năm 2007 thuộc diện hưởng phụ cấp khu vực nhưng trên sổ BHXH không thể hiện đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

+ Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định (trường hợp đã nộp phí giám định).

– Đối với người có quyết định, giấy chứng nhận đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/1998 / NĐ-CP:

Bản chính Quyết định hoặc bản chính Giấy xác nhận chờ đủ tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/1998 / NĐ-CP; Trường hợp bị mất các giấy tờ trên phải có bản chính Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB) nêu rõ lý do bị mất.

Thời hạn giải quyết

Tối đa 12 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí không

xem thêm

>> Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT mới nhất

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng