Hợp Đồng Lao Động Dưới 01 Tháng: Không Thử Việc Trong Mọi Trường Hợp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, trước khi người lao động chính thức làm việc, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử;

Thỏa thuận về nội dung của thời gian thử việc có thể được ghi trong hợp đồng lao động hoặc được giao kết riêng bằng hợp đồng thử việc.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được xin thử việc trước khi người lao động chính thức bắt đầu làm việc.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

3. Không áp dụng thời gian thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy: Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 01 tháng thì không áp dụng thời gian thử việc; Tức là người lao động không phải thử việc trong trường hợp này.

Quy định về thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thoả thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ một lần đối với công việc và đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng