Năm 2021, Người Lao Động Được Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Tối Đa Một Tháng Là Bao Nhiêu?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Trong đó, tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định:

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương theo quy định. của Nhà nước hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định. do người lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy: Căn cứ quy định trên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa của người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2021 như sau:

– Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa bằng 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trong đó, mức lương cơ sở năm 2021 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2019 / NĐ-CP, cụ thể là 1.490.000 đồng / tháng.

Do đó, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là 5,0 x 1.490.000 đồng / tháng = 7.450.000 đồng / tháng.

– Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa bằng 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Mức 4.420.000 đồng / tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực I.

+ Mức 3.920.000 đồng / tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc khu vực II.

+ Mức 3.430.000 đồng / tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc khu vực III.

+ Mức 3.070.000 đồng / tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc khu vực IV.

Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hệ thống tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

+ Mức hưởng tối đa tại Vùng I là 22.100.000 đồng / tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại khu vực II là 19.600.000 đồng / tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại khu vực III là 17.150.000 đồng / tháng.

+ Mức hưởng tối đa tại Vùng IV là 15.350.000 đồng / tháng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng