Hướng Dẫn Về Tuổi Nghỉ Hưu Theo Nghị Định 135/2020

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020 (Ảnh minh họa)

– Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường; lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1970 có đủ 15 năm kinh nghiệm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh ban hành. Thương binh và Xã hội hoặc có đủ 15 năm công tác trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (kể cả thời gian công tác ở nơi hưởng trợ cấp). vùng có hệ số từ 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; Lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 được xác định suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì được hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối với các trường hợp khác, xem bảng thời gian nghỉ hưu theo tháng, năm sinh dưới đây:

Bảng tra cứu thời gian nghỉ hưu theo tháng và năm sinh

– Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu sớm làm căn cứ tính giảm mức hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 3. Điều 7 Nghị định 135. 2020 / NĐ-CP căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của người lao động để xác định mốc tuổi theo tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135 / 2020 / NĐ-CP.

– Việc xác định số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% căn cứ vào thời điểm người lao động bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng.

– Việc xác định “đủ tuổi hưởng lương hưu” để làm căn cứ xét giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 và điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật bảo hiểm xã hội là dựa trên tuổi nghỉ hưu. Năm người lao động đề nghị được hưởng BHXH một lần.

– Việc giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với người lao động đã có quyết định thôi việc trong thời gian chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định. 115/2015 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng