20 Hình Thức Hành Chính, Nhân Sự Và Người Lao Động Nổi Bật Năm 2021

  • 14/05/2024
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

LUẬT HỒNG ĐỨC tổng hợp và gửi tới quý khách hàng 20 biểu mẫu quản trị, nhân sự, nhân viên nổi bật để khách hàng tham khảo:

– Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) có một số thay đổi so với các quy định trước đây.

Chẳng hạn, Bộ luật Lao động 2019 quy định nội dung hợp đồng lao động phải có: Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động. (Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 chỉ yêu cầu tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật).

– Hợp đồng thử việc

– Bản cam kết thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN

– Tờ khai người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

– Thỏa ước lao động của doanh nghiệp

– Nội quy lao động

Theo quy định mới tại Nghị định 145/2020 / NĐ-CP, nội quy lao động của doanh nghiệp cần có một số nội dung khác so với trước đây, ví dụ như nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục ở Việt Nam. Nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Quy chế thưởng

– Quy định

– Quy định sử dụng điện thoại

– Quy định về công tác phí

– Đơn xin nghỉ việc

– Đơn từ chức riêng

– Đơn xin nghỉ việc

– Quy định về định mức sử dụng văn phòng phẩm

– Biên bản họp xét kỷ luật

– Đánh giá nhân viên sau khi thử việc

– Bảng chấm công

– Bảng chấm công ngoài giờ

– Cam kết bảo đảm lương

– Bản tự kiểm điểm cá nhân

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng