Thủ Tục Hưởng Chế Độ Thai Sản Mới Nhất 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký

– Đối với người thụ hưởng

+ Trường hợp (1) đối tượng là người lao động đang đóng BHXH: Lập hồ sơ theo quy định; nộp cho người sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

+ Trường hợp (2) đối tượng là người sinh con, nhận con nuôi, nhận con nuôi trong thời gian bảo lưu đóng BHXH do thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con. , con nuôi, hoặc nhận con nuôi. Nhận con nuôi (áp dụng đối với trường hợp sinh con, nhận con nuôi, nhận con nuôi đang đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi nhưng đã nghỉ việc tại đơn vị có nguyện vọng làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội) . các chế độ tại cơ quan BHXH): Lập hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

– Đối với đơn vị sử dụng lao động

Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động; lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết

– Người sử dụng lao động: nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp DSPHSK (mẫu C70a-HD) và các khoản chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

– Đối tượng: nhận trợ cấp.

Làm thế nào để thực hiện

**Nộp

– Người được hưởng trong trường hợp (1) nộp hồ sơ trực tiếp cho người sử dụng lao động;

– Người hưởng trong trường hợp (2) nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo một trong các hình thức sau:

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Thông qua giao dịch điện tử: Cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi văn bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN). ); Trường hợp hồ sơ giấy không chuyển sang dạng điện tử thì hồ sơ giấy được gửi đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc các Trung tâm Dịch vụ HCC các cấp.

– Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong các phương thức sau:

+ Thông qua giao dịch điện tử: người sử dụng lao động lập hồ sơ điện tử, ký điện tử và gửi lên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN; Trường hợp hồ sơ giấy không chuyển sang dạng điện tử thì hồ sơ giấy được gửi đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

** Nhận kết quả

– Người sử dụng lao động: trực tiếp nhận danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử; nhận tiền trợ cấp của cơ quan BHXH và chuyển vào tài khoản của đơn vị để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

– Đối tượng được trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

+ Thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH đối với trường hợp chưa đến nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển kinh phí cho cơ quan BHXH và trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con, nhận con nuôi, nhận con nuôi không có kinh phí. tài nguyên. tài khoản cá nhân;

+ Thông qua người sử dụng lao động đối với trường hợp đối tượng là người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội.

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền nhận BHXH, trợ cấp thất nghiệp thay” hoặc bản chính hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ

(Nếu bản gốc không được nêu rõ, có thể nộp bản sao hợp lệ.)

1. Trường hợp đang đóng bảo hiểm xã hội

1.1. Đối với đối tượng là người lao động đang đóng BHXH

1.1.1. Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc nạo thai bệnh lý; Người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai:

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian điều trị nội trú phải có bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện do y, bác sĩ điều trị chỉ định nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

1.1.2. Lao động nữ sinh con:

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con.

– Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con, bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng bản sao hoặc tóm tắt bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ về việc con đã chết. .

– Trường hợp mẹ đẻ, phụ nữ mang thai hộ chết sau khi sinh thì phải có bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc người phụ nữ mang thai hộ.

– Trường hợp người mẹ sau sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì còn có biên bản điều trị bệnh của người mẹ hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ.

– Trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì phải bổ sung một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc bản tóm tắt bệnh án có ghi thời gian nghỉ thai sản.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện chế độ thai sản.

+ Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận: Biên bản đăng ký điều chỉnh.

– Trường hợp lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc nhờ người mang thai hộ nhận con thì nộp thêm bản sao thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm nay. bắt buộc. 2014; văn bản xác nhận về thời điểm giao con của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

1.1.3. Trường hợp người lao động nhận trẻ em dưới 06 tháng tuổi nhận nuôi: Bản sao Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

1.1.4. Trường hợp lao động nam hoặc chồng của lao động nữ thay thế nghỉ việc khi vợ sinh con:

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Bản sao Giấy khai sinh của con hoặc Trích lục khai sinh; Trường hợp sinh phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà trên giấy chứng sinh không ghi thì có thêm giấy tờ của cơ sở y tế thể hiện trường hợp sinh phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. . Trường hợp trẻ em chết ngay sau khi sinh mà không có Giấy chứng sinh thì được thay thế bằng bản sao hoặc tóm tắt bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc người mang thai hộ cho trẻ em đã chết.

1.1.5. Lao động nam hoặc chồng của người nhờ mang thai hộ để hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao hoặc trích lục khai sinh của con. chứng chỉ. Trường hợp con chết sau khi sinh mà không có giấy chứng sinh thì bản sao hoặc bản tóm tắt bệnh án hoặc bản sao giấy ra viện của người mẹ hoặc người mang thai hộ cho trẻ em đó.

Trường hợp lao động nam đồng thời được nghỉ việc khi vợ sinh con và được trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì nhận một hồ sơ nêu tại mục 1.1.4.

1.2. Đối với người sử dụng lao động: Bản chính danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (01B-HSB).

2. Trường hợp đối tượng là người sinh con, nhận con nuôi, nhận con nuôi trong thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội do thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh, con. nhận con nuôi hoặc nhận con nuôi. (Áp dụng đối với trường hợp sinh con, nhận con nuôi, nhận con nuôi đang đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi nhưng đã nghỉ việc tại cơ quan sử dụng lao động và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan sử dụng lao động) . cơ quan bảo hiểm xã hội):

2.1. Trường hợp sinh con, nhận con:

2.1.1. Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc Bản sao Giấy khai sinh của con.

2.1.2. Trường hợp trẻ em chết sau khi sinh: bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của trẻ em, bản sao Giấy chứng tử hoặc Bản trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của trẻ em; Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng bản sao bệnh án hoặc tóm tắt bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ đã chết. Của đứa trẻ. .

2.1.3. Trường hợp mẹ, người phụ nữ mang thai hộ chết sau khi sinh thì phải có bản sao Giấy chứng tử hoặc bản trích lục khai tử của người mẹ, người phụ nữ mang thai hộ.

2.1.4. Trường hợp người mẹ sau sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì còn có biên bản điều trị bệnh của người mẹ hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ.

2.1.5. Trường hợp đang mang thai thì phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và có thêm một trong các giấy tờ sau:

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc bản tóm tắt bệnh án ghi thời gian nghỉ thai sản.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện chế độ thai sản.

– Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận: Biên bản thỏa thuận giải quyết.

– Trường hợp các giấy tờ trên không thể hiện thời gian nghỉ thai sản thì có giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

2.1.6. Trường hợp lao động nữ là người nhờ mang thai hộ hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì bản sao văn bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo quy định tại Điều 96 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận về thời điểm giao con của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

2.1.7. Trường hợp nộp phí giám định phải có hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; danh sách các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

2.2. Trường hợp nhận trẻ em dưới 06 tháng tuổi làm con nuôi: Bản sao Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

Thời hạn giải quyết

– Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng lao động: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Tiếp nhận hồ sơ từ người thụ hưởng (trường hợp (2)): Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xem thêm:

>> Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

>> Thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH và cấp sổ BHXH mới nhất năm 2021

>> Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ ốm đau

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng