Thủ Tục Cho Người Lao Động Tự Do Nhận Hỗ Trợ 1,5 Triệu Đồng Tại Hà Nội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục để người lao động tự do nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

– Đối tượng: hỗ trợ người lao động (quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) làm việc trong ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm ngừng hoạt động theo quy định tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc không có hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Cư trú hợp pháp

+ Bị mất việc làm do phải nghỉ việc từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ và phương thức thanh toán

– Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng / người / lần.

– Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được duyệt.

Quy trình thủ tục giấy tờ

(1) Người lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Việc làm) lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 3642.

Mẫu số 01

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tư cách cư trú do Công an xã, phường, thị trấn cấp.

(Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không cùng địa bàn xã, phường, thị trấn nếu đề nghị hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú. không có nơi cư trú đề nghị được hưởng chính sách theo Quyết định 3642 và ngược lại (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 3642).

Mẫu số 02

* Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 31/01/2022.

(2) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

– Thành lập Hội đồng xét duyệt (sau đây viết tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách Văn hóa xã hội – Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: công chức Lao động – Thương binh và Xã hội, công chức Tư pháp hộ tịch, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an; Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Trưởng khu phố, thôn, Công an khu vực.

– Hội đồng cấp xã họp, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách người lao động được hỗ trợ.

– Ủy ban nhân dân cấp xã công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), Trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn. (nếu có) trong vòng 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện (theo mẫu 03 ban hành kèm theo Quyết định 3642) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm theo biên bản họp Hội đồng).

Mẫu số 03

– UBND cấp huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(3) Sau khi ban hành Quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng