Thủ tục cấp sổ đỏ đất mua bán bằng giấy viết tay năm 2021

  • 10/01/2022

Theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP thì người sử dụng đất được mua, tặng cho đất bằng giấy viết tay thuộc một trong hai trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 của Án Lệnh. 43/2014 / NĐ-CP được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển khoản. quyền sử dụng đất:

(1) Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

(2) Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. (Xem chi tiết tại đây).

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp sổ đỏ đối với đất mua, tặng bằng giấy viết tay

1. Hồ sơ:

Người sử dụng đất lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014:

– Đơn đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu theo Mẫu số 04 / ĐK;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43 để đăng ký quyền sử dụng đất;

– Một trong các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định của pháp luật. đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp). phù hợp với hiện trạng nhà, công trình đã xây dựng);

– Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43, Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148, tùy từng trường hợp người dân có thể nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết. Thủ tục cấp sổ đỏ bao gồm:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

– Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với địa phương đã có bộ phận một cửa liên thông).

3. Thời gian xử lý hồ sơ

– Thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 30 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thời gian thực hiện không quá 40 ngày. .

– Thời gian quy định trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không kể thời gian nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật; không bao gồm thời gian nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất trái pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng