Thủ Tục Cấp Số Định Danh Cá Nhân Cho Người Đã Đăng Ký Khai Sinh

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục cấp số định danh cá nhân cho người đã đăng ký khai sinh (Ảnh minh họa)

– Đối với công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập mã số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin có trên Cơ sở dữ liệu. dữ liệu quốc gia về dân số.

– Ngay sau khi mã số định danh cá nhân được xác lập cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông báo bằng văn bản cho công dân về số định danh cá nhân đã được thiết lập và thông tin do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp. Thông tin về công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì thông báo yêu cầu công dân cung cấp thêm thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đang cư trú. cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Trường hợp đã có số định danh cá nhân và xác định lại giới tính, sửa năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện xác lập lại số định danh cá nhân cho đến khi công dân được cấp Giấy chứng nhận. thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến các thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân về việc cấp lại số định danh cá nhân.

– Cơ quan cấp thẻ căn cước công dân sử dụng mã số định danh cá nhân do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lập để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 137/2015 / NĐ- CP.

Nghị định 37/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng