Thủ Tục Cấp Lại Giấy Khai Sinh Khi Thay Đổi Địa Điểm Hành Chính

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Năm 2013, chị Hà lấy chồng, chuyển hộ khẩu về xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập khẩu về Hưng Yên năm 2018. Do CMND cũ hết hạn nên chị đăng ký làm Căn cước công dân. chip và được yêu cầu về quê để xin trích lục giấy khai sinh.

Bà Hà về quê ở Bắc Giang xin trích lục lại giấy khai sinh (có sổ hộ khẩu, CMND cũ, bản chính giấy khai sinh) nhưng được trả lời là bản chính giấy khai sinh không hợp lệ vì trong quá khứ. Trường hợp không được lưu, cần cấp lại mà muốn cấp lại thì phải đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để xác nhận là chưa từng được cấp Giấy khai sinh tại đó.

Bà Hà hỏi, trên tờ giấy xác nhận, nơi nhận là UBND xã Nham Sơn (không phải thị trấn Nhâm Biên), vậy việc xác nhận của bà có giá trị pháp lý không trong khi các giấy tờ của bà vẫn ghi là Nhâm Sơn? Chị nhờ các cơ quan chức năng hướng dẫn để chị có thể làm lại giấy khai sinh tại thị trấn Nhâm Biên.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Điều 25 Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định: “1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người yêu cầu đăng ký lại việc sinh, kết hôn ”.

Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP quy định: “Việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. công chức Tư pháp – Chủ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân bằng văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh việc lưu giữ sổ hộ tịch trên địa bàn.

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020 / TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về xác minh nội dung khai sinh: “Trường hợp địa danh hành chính đã thay đổi so với địa danh trong các giấy tờ đã cấp trước đây thì ghi địa danh hành chính hiện tại; Các địa danh hành chính trước đây được ghi ở mặt sau Giấy khai sinh và phần Ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh ”.

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020, hợp nhất xã Nham Sơn với thị trấn Neo và xã Thắng Cường, huyện Yên Dũng để thành lập thị trấn Nhâm Biên, huyện Yên Dũng theo Nghị quyết số 813 / NQUBTVQH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 26/12/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4654 / UBND-NC giao Sở Tư pháp hướng dẫn việc bàn giao lý lịch tư pháp cho đơn vị hành chính mới.

Trên cơ sở đó, ngày 28/02/2020, Sở Tư pháp ban hành Công văn 177 / STP-VP hướng dẫn bàn giao công tác làm công tác tư pháp tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp. , trong đó hướng dẫn cụ thể:

“(I) Các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp có trách nhiệm rà soát, thống kê, bàn giao kịp thời, đầy đủ các loại hồ sơ, sổ hộ tịch, xác nhận đang lưu trữ; xã, thị trấn mới sắp xếp, thành lập mới (sau khi sắp xếp) có trách nhiệm tiếp nhận các loại hồ sơ, sổ sách, xác nhận hộ tịch của xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp;

(ii) Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính có thay đổi so với địa danh đã cấp trước đây thì được xác định và ghi theo địa danh hành chính hiện hành; Việc thay đổi địa danh hành chính được ghi vào phần “Ghi chú về những thay đổi trong tương lai” ở mặt sau của Giấy khai sinh và phần “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.

Từ những căn cứ trên cho thấy, UBND thị trấn Nham Biền có thẩm quyền và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch phát sinh trên địa bàn xã Nham Sơn trước đây. Bao gồm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký lại khai sinh của bà Phan Thị Hà (Bà Hà có thể lựa chọn làm thủ tục đăng ký lại khai sinh tại UBND thị trấn Nhâm Biên hoặc UBND nơi nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên). nơi ở hiện tại).

Địa điểm hành chính trong Tờ khai đăng ký lại khai sinh hoặc Văn bản xác minh việc lưu vào Sổ hộ tịch (trường hợp bà đăng ký lại khai sinh tại nơi đăng ký thường trú) nêu UBND xã Nham Sơn là không phù hợp, không đúng quy định về hành chính. địa điểm phải ghi UBND thị trấn Nhâm Biên đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020 / TT-BTP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng