Thông Tin Công Dân Có Thể Và Không Thể Truy Cập

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công dân bình đẳng trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin (Ảnh minh họa)

Thông tin công dân có thể truy cập được

Công dân có quyền tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ những thông tin không được tiếp cận và tiếp cận có điều kiện theo quy định.

Thông tin của công dân không được phép truy cập

– Thông tin thuộc bí mật nhà nước gồm thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định. quy định của pháp luật.

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định.

– Thông tin nếu được phép tiếp cận sẽ xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe, an toàn xã hội. sức khỏe cộng đồng; gây nguy hiểm đến tính mạng, tính mạng hoặc tài sản của người khác;

– Thông tin thuộc bí mật công tác;

– Thông tin về các cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; các văn bản do cơ quan nhà nước lập để phục vụ công tác nội bộ.

Có điều kiện tiếp cận thông tin công dân

– Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đồng ý.

– Thông tin liên quan đến bí mật đời tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; Thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận với sự đồng ý của các thành viên trong gia đình.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, bí mật cá nhân và bí mật cá nhân. bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích cộng đồng, sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật có liên quan mà không cần phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước.

**Ghi chú:

– Tiếp cận thông tin theo quy định, bao gồm đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép và nắm bắt thông tin.

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình.

Căn cứ pháp lý: Điều 5, 6, 7; Khoản 1 Điều 36 Luật tiếp cận thông tin.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng