Thời hạn sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình

Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc giá trị sử dụng của thẻ BHYT được xác định theo nguyên tắc đến đâu thì sử dụng đến đó.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 3340 / BHXH-ST, kể từ ngày 01/8/2017, thẻ BHYT sẽ không còn ghi ngày hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT mà chỉ ghi thời điểm thẻ BHYT bắt đầu được sử dụng. có giá trị. .

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), thời điểm thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình bắt đầu có giá trị sử dụng được xác định như sau:

– Trường hợp 1: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Thời điểm có hiệu lực áp dụng đối với trường hợp thành viên tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu hoặc đã tham gia BHYT hộ gia đình nhưng bị gián đoạn từ 3 tháng trở lên.

– Trường hợp 2: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng liền kề với thời hạn sử dụng của thẻ trước đó.

Thời điểm bắt đầu phát sinh giá trị sử dụng này áp dụng đối với người tham gia BHYT hộ gia đình và không bị gián đoạn, gián đoạn không quá 3 tháng.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 15 Luật BHYT 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) và Điều 31 Quyết định 595 / QĐ-BHXH được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 505 / QĐ-BHXH thì phương thức đóng BHYT theo hộ gia đình như sau :

Định kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình đóng bảo hiểm y tế tại đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, ví dụ, bà A tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu, đóng 3 tháng đóng vào ngày 01/4/2021 thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/5/2020. Tháng 7/2021. Trước khi thẻ hết hạn sử dụng, nếu chị A gia hạn thì thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/08/2021.

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng