Thời gian nộp C / O nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời điểm nộp C / O nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA (Ảnh minh họa)

Theo đó, thời hạn nộp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

– Người khai hải quan nộp chứng từ xác nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018 / TT-BTC.

– Trường hợp không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA thì người khai hải quan phải khai chậm. nộp chứng từ chứng minh xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng minh xuất xứ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng minh xuất xứ.

– Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa sau thời hạn hiệu lực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2021 / TT-BTC do nguyên nhân bất khả kháng hoặc lý do khác. Các trường hợp hợp lệ khác ngoài tầm kiểm soát của người nhập khẩu và các trường hợp chậm xuất trình khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này. Hiệp định EVFTA cho các trường hợp cụ thể.

Đối với trường hợp xuất trình chậm khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng minh xuất xứ.

Thông tư 07/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/03/2021.

Đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020 đến trước ngày 11/3/2021 nếu đáp ứng đủ các quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của EVFTA, Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và đã nộp thuế tại cao hơn mức thuế suất quy định tại EVFTA và Nghị định 111/2020 / NĐ-CP thì người khai hải quan nộp chứng từ xác nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan để xử lý số thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng