Thoả Thuận Tạm Hoãn Hợp Đồng Lao Động Qua Điện Thoại, Email Có Nhận Được Sự Ủng Hộ Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thoả thuận tạm hoãn hợp đồng lao động qua điện thoại, email có nhận được sự ủng hộ không? (hình minh họa)

Theo đó, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg quy định hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, bao gồm:

“Điều 15. Hồ sơ đăng ký

1. Bản sao văn bản thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Danh sách lao động có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quyết định này. ”

Tại Công văn 2558 / LĐTBXH-VP hướng dẫn thực hiện theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg thì:

Do những trường hợp bất khả kháng khác hoặc những lý do không thể thỏa thuận bằng văn bản thì người sử dụng lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác. Các định dạng được đề xuất bao gồm:

– Điện thoại

– Nhắn

– Email

– …

Khi thống nhất phương thức thỏa thuận giữa hai bên, doanh nghiệp ghi rõ phương thức thỏa thuận tại cột “Thuyết minh” theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg. Theo đó, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Như vậy, hiện tại, người lao động và doanh nghiệp có thể thỏa thuận thông qua các hình thức văn bản khác và có thể nhận tiền hỗ trợ của Covid-19.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng