THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • 28/10/2020
Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài được tư vấn bởi LHD Law Firm | #1 Việt Nam về tư vấn thành lập công ty có nguồn vốn nước ngoài | Miễn phí báo giá tiếng anh | Bao gồm kê khai thuế và Văn Phòng Ảo tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng →

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài được tư vấn bởi LHD Law Firm | #1 Việt Nam về tư vấn thành lập công ty có nguồn vốn nước ngoài | Miễn phí báo giá tiếng anh | Bao gồm kê khai thuế và Văn Phòng Ảo tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng → 

→ CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ ? 

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - LHD LAW FIRMCông ty vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại...

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

HIỂU & LÀM

→ Cơ cấu và vị trí công ty vốn đầu tư nước ngoài

1. Cấu trúc

Các công ty có thể có một trong hai hình thức cơ bản tại Việt Nam:

• Công ty trách nhiệm hữu hạn ("LLC") và

• Công ty cổ phần ("CTCP")

LLC là cấu trúc doanh nghiệp phổ biến nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, do sự đơn giản tương đối của họ trong hoạt động. Công ty cổ phần có nhiều yêu cầu hơn, bao gồm tối thiểu 3 cổ đông và thích hợp hơn cho các công ty có thể có nhu cầu phát hành cổ phiếu cho nhiều bên hơn trong tương lai.

Ngoài ra còn có các cấu trúc khác có thể phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

• Văn phòng đại diện, và

• Hợp đồng hợp tác kinh doanh ("BCC")

Tuy nhiên, những điều này vẫn phù hợp nhất với các tình huống hoặc kịch bản cụ thể.

2. Vị trí / trách nhiệm chính thức

Các vị trí tiêu chuẩn mà mỗi công ty phải có tại Việt Nam, bao gồm:

• Đại diện pháp lý : Có thể có nhiều hơn một Đại diện pháp lý được chỉ định, nhưng ít nhất một trong số họ phải thường trú tại Việt Nam.

• Tổng giám đốc : Tổng giám đốc là người điều hành công ty hàng ngày.

Lưu ý: 2 vị trí này có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào, tuy nhiên có thể có các vấn đề về Giấy phép lao động để xem xét cho các cuộc hẹn nước ngoài.

• Kế toán trưởng : Vị trí này được bổ nhiệm sau khi công ty được thành lập và cũng đảm nhận nhiều trách nhiệm mà một "Thư ký công ty" sẽ làm trong các khu vực pháp lý khác.

Thủ tục và mốc thời gian

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập pháp nhân mới cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trước đây là IRC bù) cho "dự án đầu tư" của mình, sau đó tiếp tục bằng cách đăng ký và lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("ERC" ) để thành lập công ty mới sau khi IRC được ban hành.

Quá trình này bao gồm ba (3) giai đoạn cơ bản:

Sự nối tiếp

Nội dung

Giới hạn thời gian theo luật định

Bước 1

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC trực tuyến)

3 tuần

Bước 2

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản ERC trực tuyến)

1 tuần

Bước 3

Các thủ tục sau cấp phép ban đầu (bao gồm sắp xếp Công ty con dấu và xuất bản các thông báo thành lập công ty)

2 tuần

Lưu ý: Thời gian theo luật định ở trên là việc xử lý với các cơ quan chức năng và không bao gồm thời gian chuẩn bị cho các ứng dụng cũng như việc xem xét, chuẩn bị hoặc dịch tài liệu cần thiết cho quy trình.

Tài liệu cần thiết

Không.

Tài liệu cần thiết từ một nhà đầu tư doanh nghiệp

1

Giấy chứng nhận thành lập và / hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư và tất cả các sửa đổi

2

Điều lệ và / hoặc Điều khoản kết hợp của Chủ đầu tư và tất cả các sửa đổi;

3

Hộ chiếu / Chứng minh nhân dân của người đại diện được ủy quyền của Chủ đầu tư;

4

Sao kê ngân hàng, hoặc thư ngân hàng cho Chủ đầu tư: số dư tài khoản phải bằng hoặc nhiều hơn giá trị vốn điều lệ của công ty địa phương;

5

Hợp đồng cho thuê (hoặc hợp đồng thuê trước) liên quan đến văn phòng của công ty địa phương tại Việt Nam và các tài liệu liên quan đến chủ nhà.

Tài liệu cần thiết cho các ứng dụng tiêu chuẩn để thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được liệt kê dưới đây. Các tài liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào thẩm quyền của nhà đầu tư, tuy nhiên điều này cung cấp một hướng dẫn chung về các tài liệu phải được nộp với chính quyền.

Trường hợp nhà đầu tư là một cá nhân, và không phải là một công ty, thì Mục 1 và 2 không bắt buộc và chỉ cần có hộ chiếu.

Các tài liệu trên (không phải là bản sao kê / thư của ngân hàng) cần phải trải qua quá trình hợp pháp hóa và chứng thực, điều này sẽ phụ thuộc vào tài liệu và quyền tài phán.

→ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU 

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Cam kết WTO

2. Luật Doanh Nghiệp 2015

3. Luật Đầu Tư 2015

► HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành (ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ) để biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.
- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

 

→ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH 

#Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

#Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

→ Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Các loại giấy phép nào cần phải xin khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài.

 

☑ Các giấy phép phải xin đối với Công ty vốn đầu tư nước ngoài

☛ Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)

☛ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

 Giấy phép kinh doanh (Business License)

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CẦN XIN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

☉ Đối với Giấy phép kinh doanh (BL) LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản phải có

1 #.  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Business License)

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2 #.  Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM cần có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

→ Lưu ý nơi cấp phép xin cho đúng 

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh thẩm định và cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước Sở kế hoạch đầu tư thẩm định và cấp

- Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương Cấp 

Thành lập công ty nước ngoài - luathongduc.com

→ QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Quy trình đầu tiên trong việc thành lập công ty vốn nước ngoài)

☑ Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

→ Hồ sơ pháp lý cho việc THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM dành riêng cho cá nhân và tổ chức như sau:

☑Cá nhân

☑Tổ chức

→ Đối với cá nhân có 3 loại hồ sơ quan trọng

# Hộ chiếu

# Hợp đồng thuê trụ sở

# Xác nhận ngân hàng với số vốn tương tự với vốn Điều lệ đầu tư tại Việt Nam.

Đối với tổ chức có 5 loại hồ sơ sau

# Giấy đăng ký kinh doanh

# Điều lệ hoạt động của Công ty nước ngoài (m&a)

Lưu ý: Hai tài liệu này phải hợp thức hóa lãnh sự khi đưa về Việt Nam sử dụng

# Báo cáo tài chính có lợi nhuận hoặc Xác nhận ngân hàng bằng với số tiền dự định đầu tư vào Việt Nam.

# Hợp đồng thuê trụ sở tại Việt Nam

# Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật đối với Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trên đây là các điều kiện cơ bản về việc thành lập công ty có thành viên là người nước ngoài.

☑ Thời gian thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
Đối dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư
 

Bước #2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

☣ Sau khi có quyết định chủ trương của UBND tỉnh tiến hành đăng ký thành lập công ty 

Bước này bao gồm ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP ⇒ GIẤY MÀU VÀNG (ERC)

BƯỚC #3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Bước này rất quan trọng mục đích có được giấy màu xanh tên gọi (IRC) CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (GIẤY MÀU XANH)

Bước #4: Đăng bố cáo thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

→ Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

☑ Ngành, nghề kinh doanh;

☑ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước #5: Khắc dấu của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước #6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (tham khảo quy định click here)

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước #7: Mở tài khoản ngân hàng (tài khoản thanh toán và tài khoản vốn) và khai thuế ban đầu phát hành hóa đơn.

SO SÁNH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI 

TNHH, CỔ PHẦN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Loại thực thể

Công ty Cổ phần

Công ty TNHH một thành viên

Hai thành viên trở lên Công ty TNHH

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Áp dụng

Tất cả các nhà đầu tư

Tất cả các nhà đầu tư

Tất cả các nhà đầu tư

Tất cả các nhà đầu tư

Tất cả các thành viên của WTO

Vốn tối thiểu

Không giới hạn nhưng sẽ hợp lý với việc thực hiện dự án đầu tư

Không giới hạn nhưng sẽ hợp lý với việc thực hiện dự án đầu tư

Không giới hạn nhưng sẽ hợp lý với việc thực hiện dự án đầu tư

Không giới hạn, nhưng phải đủ cho chi phí thiết lập.

Không có

Số lượng cổ đông tối thiểu

Ít nhất 3 cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức)

1 công ty hoặc 1 cá nhân

2 hoặc nhiều công ty hoặc cá nhân

Thuộc sở hữu của trụ sở chính

Thuộc sở hữu của trụ sở chính

Sự quản lý

Ít nhất có 1 đại diện pháp lý thường xuyên ở lại Việt Nam

Ít nhất có 1 đại diện pháp lý thường xuyên ở lại Việt Nam

Ít nhất có 1 đại diện pháp lý thường xuyên ở lại Việt Nam

Ít nhất 01 Giám đốc chi nhánh

Ít nhất 01 Chánh văn phòng

Bảo vệ trách nhiệm hữu hạn

Đúng

Đúng

Đúng

Không

Không

Quyền bỏ phiếu

1 quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu

Chủ sở hữu công ty có tất cả quyền lực cho toàn bộ hoạt động của công ty

Quyền biểu quyết dựa nhiều vào phần vốn góp vào vốn công ty

Không có

Không có

Hoạt động kinh doanh

Đúng

Đúng

Đúng

Đúng

Không

Thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu

Đúng

Đúng

Đúng

Đúng

Không

Trở thành cổ đông của một thực thể khác

Đúng

Đúng

Đúng

Không

Không

Mở một tài khoản ngân hàng

Đúng

Đúng

 

LIÊN HỆ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI TPHCM. 

PROFILE LHD LAW FIRM
121 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Lee Vinh
  21/10/2019

  CHO XIN EMAIL TƯ VẤN VÀ BIỂU PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN HÀN QUỐC

 2. Visitor
  Lee Vinh
  25/10/2019

  Cho xin báo giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? Thành lập tại Hà Nội

 3. Visitor
  Denis Nguyễn
  25/10/2019

  Tôi có đọc 1 bài báo trên Expat.com họ đề cập đến thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài như sau: Nếu bạn muốn thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam , điều cơ bản là bạn tìm hiểu về pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài và bắt đầu kinh doanh trong nước. Bạn sẽ cần phải có giấy phép nhập cảnh cho phép bạn nộp đơn xin thị thực kinh doanh . Để làm điều này, bạn cần một đối tác đã ở trong nước. Đối tác của bạn có thể là người Việt Nam hoặc có nguồn gốc nước ngoài. Sau khi nhận được giấy phép nhập cảnh, bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam gần nhất. Bắt đầu Không có vốn tối thiểu hoặc tối đa hợp pháp cần thiết, bất kể loại hình doanh nghiệp bạn chọn để tạo. Bạn có thể đầu tư vào doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng đồng nội tệ, đồng Việt Nam (VND) hoặc bằng ngoại tệ có thể được chuyển đổi. Ngoài ra, bạn phải xác định trạng thái của công ty bạn, nêu rõ tên và địa chỉ của trụ sở điều hành và các chi nhánh của công ty (nếu áp dụng tại thời điểm này trong quy trình). Điều quan trọng là phải xác định và sau đó đề cập đến (các) khu vực tại Việt Nam mà bạn dự định đầu tư. Nếu một xã hội tập thể, bạn sẽ cần đề cập đến tên và quốc tịch của các đối tác kinh doanh của bạn, cũng như sản xuất các kế hoạch tổ chức và quản lý khác nhau cho công ty của bạn. Bạn sẽ phải thuê một đại diện pháp lý, người sẽ phù hợp nhất để hỗ trợ bạn các thủ tục cần thiết. Đăng ký công ty của bạn Bước tiếp theo là đăng ký công ty của bạn với Ủy ban nhân dân tỉnh gần trụ sở chính của công ty bạn. Bạn sẽ được yêu cầu gửi một ứng dụng hoàn thành bằng cách xuất trình các tài liệu sau: báo cáo tình trạng của công ty danh sách cổ đông hoặc thành viên và bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nếu cổ đông là một công ty nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận đăng ký Giấy chứng nhận vốn thanh toán để thành lập công ty các chứng chỉ tập thể dục của giám đốc hoặc cộng sự. Bạn phải đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của bạn không bị cấm tại Việt Nam và tên được đặt cho công ty tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, chứng nhận đăng ký thường được cấp trong vòng mười ngày kể từ ngày gửi yêu cầu. Khi bạn đã có được giấy chứng nhận đăng ký, bạn sẽ phải công bố thông tin về công ty của mình trên trang web của văn phòng đăng ký, cũng như trong ba phiên bản liên tiếp của báo địa phương trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành. Lưu ý rằng công ty của bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập sau khi bạn đã đăng ký với Cục Doanh thu của Bộ Tài chính Việt Nam. Điều tốt để biết: Ngoài việc thuê một đại diện pháp lý, việc thuê một cố vấn pháp lý và kinh doanh tại Việt Nam là người tối ưu, người sẽ biết những thông tin cập nhật nhất và hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký suôn sẻ. Xin công ty tư vấn và báo giá làm giúp tôi theo quy trình từ a-z cho công ty phân phối vốn 100 ngàn usd tại hồ chí minh

 4. Visitor
  Nguyễn Thị Kim Hằng
  25/10/2019

  Kính gửi Công ty Luật Hồng Đức ,Công ty tôi là công ty TNHH 2TV trở lên 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sắp tới bên tôi sẽ thay đổi địa chỉ kinh doanh & địa điểm thực hiện dự án. Như vậy các thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào? Hồ sơ online hay hồ sơ giấy?Xin chân thành cảm ơn

 5. Visitor
  Trần Công Vũ
  28/10/2019

  Chúng tôi có đọc bài trên Quora.com và biết đến Luật Hồng Đức chuyên thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài Nay có bạn người Pháp muốn làm công ty này --> Chúng tôi xin báo giá ! yêu cầu, thời gian thực hiện .... Yêu cầu: Công ty ngành phân phối, Thành lập tại HCM, yêu cầu gửi mail vucongminh@gmail.com Trân trọng cảm ơn

 6. Visitor
  Lưu Yến Nhi
  29/10/2019

  tăng vốn, bổ sung ngành đối với công ty TNHH MTV có 100% vốn nước ngoài Xin chào Quý Công ty Luật Hồng Đức, em muốn hỏi thủ tục tăng vốn và bổ sung ngành cho công ty 100% vốn nước ngoài? đối với trường hợp đó Em có phải làm thủ tục gì bên phòng đầu tư hay không?

 7. Visitor
  Trần Bằng
  29/10/2019

  trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Kính gửi luathongduc.com Chúng tôi thấy website có dịch vụ https://www.luathongduc.com/1-thanh-lap-cong-ty-von-dau-tu-nuoc-ngoai tôi là cá nhân nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam thì cần phải thực hiện tủ tục gì và trình tự như thế nào?

 8. Visitor
  Lê Tiến Hưng
  29/10/2019

  Kính gửi Công ty Luật Hồng Đức | www.luathongduc.com Công ty chúng tôi là công ty TNHH 1 TV có 100% vốn nước ngoài. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoàn tiền cho khách hàng khi kết nối khách hàng dến các thương nhân mua bán. Hoạt động trên giống như của putatu.com hay tichluy.vn đang làm.Liệu quý Bộ có thể tư vấn cho chúng tôi mã ngành nghề phù hợp cho hoạt động trên được không ạ?Kính gửi!

 9. Visitor
  Phước Lê
  06/11/2019

  Tôi muốn tư vấn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Nhật Bản, lĩnh vực cơ khí

 10. Visitor
  Phước Lê
  06/11/2019

  Tôi muốn tư vấn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Nhật Bản, lĩnh vực cơ khí

 11. Visitor
  Phước Lê
  06/11/2019

  Tôi muốn tư vấn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Nhật Bản, lĩnh vực cơ khí

 12. Visitor
  Tạ Kim Hoàng
  06/11/2019

  Hồ sơ để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài cần những gì, nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc công ty thì có khác nhau không?

 13. Visitor
  Pax Lee
  06/11/2019

  Tôi cần tư vấn về việc thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài mảng Xuất nhập khẩu, vốn đầu tư 100.000 USD. Xin cảm ơn

 14. Visitor
  Lyly Trần
  06/11/2019

  Bên mình có hỗ trợ đăng bố cáo thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài không Admin ơi, inb mình nhé.

 15. Visitor
  Vivian
  06/11/2019

  Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư là cá nhân thì cần những giấy tờ gì ạ?

 16. Visitor
  Thành Tài
  06/11/2019

  Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài về mảng giáo dục được không, có ràng buộc điều kiện về luật pháp gì không, xin tư vấn giúp tôi.

 17. Visitor
  Christin Nguyễn
  06/11/2019

  Tôi muốn thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài 100% về mảng giáo dục thì có được không? Vui lòng tư vấn giúp tôi.

 18. Visitor
  Lan Lê
  06/11/2019

  Công ty tôi là Cty TNHH MTV do tôi làm chủ. Hiện tại tôi muốn hợp tác với 1 người bạn nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Vậy tôi phải chuyển đổi mô hình thành Cty TNHH 2TV có vốn nước ngoài đúng không? Nhờ Cty tư vấn trình tự thủ tục.

 19. Visitor
  Văn Toàn
  06/11/2019

  Tôi muốn hỏi hiện tại luật VN có giới hạn nhà đầu tư nước ngoài thuộc những quốc tịch nào không?

 20. Visitor
  Trọng Phúc
  08/11/2019

  Bạn tôi là người Thái muốn thành lập 1 chuỗi cửa hành cafe tại Việt nam thì cần phải thực hiện tủ tục gì và trình tự như thế nào?

 21. Visitor
  Lưu Thị Thơ
  11/11/2019

  Xin Quý công ty vui lòng tư vấn giúp tôi như sau:Trường hợp Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, và hiện tại nhà đâu tư nước ngoài thay đổi người đại diện pháp luật/đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục gì để cập nhật tên của người đại diện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng hoạt động doanh nghiệp.Xin cảm ơn.

 22. Visitor
  Đặng Phương Thảo
  11/11/2019

  Chào LHD Law Firm, Công ty tôi đã có dự án đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bây giờ công ty tôi muốn tăng vốn thì phải tiến hành các thủ tục gì?Cảm ơn, nếu công ty có làm dịch vụ này hãy gửi báo giá giúp tôi luôn nhé

 23. Visitor
  Nghiêm Văn Minh
  11/11/2019

  Kính gửi Luật sư!Chúng tôi là đang tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài lĩnh vực thương mại. Xin Quý cơ quan giải đáp giúp vấn đề sau, Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 33, Luật đầu tư năm 2014 thì tài liệu nộp trong hồ sơ dự án đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án là : “Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.”,vậy xin Luật sư cho biết chúng tôi có thể sử dụng Hợp đồng mượn nhà để xác nhận chúng tôi có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư không?Xin cảm ơn!

 24. Visitor
  Mr.Trung
  11/11/2019

  Chào công ty LHD, chúng tôi là những nhà đầu tư cá nhân (quốc tịch Đức) muốn góp vốn thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện tại Việt Nam có được không? Chúng tôi có thể gặp trực tiếp luật sư để tư vấn về việc thành lập công ty ở Việt Nam không?

 25. Visitor
  Nguyễn Hoang
  11/11/2019

  cho tôi hỏi muốn đầu tư thành lập công ty mới vốn 100% nước ngoài thì phải làm thủ tục đầu tư như thế nào và biểu mẫu hồ sơ tải ở đâu ? Xin cảm ơn

 26. Visitor
  Tô Lai
  11/11/2019

  Vui lòng cho biết thủ tục đăng ký văn phòng đại diện- nược ngoài Trung quốc tại Việt Nam? Xin cảm ơn LHD

 27. Visitor
  Lee Kang Jun
  11/11/2019

  Cty tôi là Cty TNHH có vốn 100% của nước ngoài. Bây giờ muốn bổ sung ngành nghề trong GPKD, thì cần làm thủ tục gì. Còn Giấy Chứng Nhận Đầu Tư có cần sửa đổi không ạ?

 28. Visitor
  Mr Quan
  11/11/2019

  Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 TV có vốn nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam, hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu thành lập thêm một công ty con nữa. Vậy chúng tôi làm tương tự với trường hợp công ty trong nước hay làm thủ tục đầu tư?

 29. Visitor
  Hà Ngọc Trâm
  11/11/2019

  công ty em là công ty đầu tư xây dựng vốn 100% Nhật bản đã được cấp phép Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512, VSIC 4101) .như vậy thì công ty em có đươẹc phép làm toàn bộ các ngành nghề con của CPC 512 (từ 5121 đến 5129) không ạ.xin hãy giải đáp giúp em Em xin cảm ơn.

 30. Visitor
  Ông Văn Cung
  11/11/2019

  Cho tôi hỏi trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của Doanh nghiệp là Cty TNHH MTV và giữ nguyên là CT TNHH MTV thì có thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP không ạ?Bởi vì khi mua phần vốn góp, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm luôn 100% tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ mà không có sự tăng vốn ở đây.Mong được quý cơ quan giải đáp thắc mắc.Xin chân thành cảm ơn!

 31. Visitor
  Hữu Châu
  11/11/2019

  Chào luật sư, cho em hỏi là bên công ty em có nhu cầu nhập một thiết bị có chức năng cung cấp điện cho các cục sạc dự phòng, thiết bị này có hệ thống quét mã rồi thanh toán mới được sử dụng. Hiện tại công ty định liên kết với Vimo để có thể thực hiện chức năng thanh toán. Sếp em đang rất phân vân là không biết sẽ đăng ký ngành nghề gì để có thể nhập được hàng về. Kính mong quý cơ quan phúc đáp giúp! Em xin cảm ơn!

 32. Visitor
  Trọng Tấn
  11/11/2019

  Chào Anh/Chị ! Công ty tôi có vốn đầu tư Nhật Bản 100%. Tôi có vay ngắn hạn công ty mẹ khoản tiền 40,00 USD. Sắp tới thời hạn trả nhưng công ty chưa đủ khả năng thanh toán. Vậy công ty tôi có thể chuyển khoản vay này thành vốn góp đâu tư hoặc vốn điều lệ được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào. Cảm ơn quý Anh/Chị

 33. Visitor
  Ms Trân
  11/11/2019

  Gửi LHD Law Firm!!Công ty em là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai. Nay công ty muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là Nhượng quyền thương mại. Em có tìm hiểu hồ sơ thì thấy có bao gồm cả Đề xuất dự án đầu tư.Vậy cho em hỏi trường hợp của em có cần làm Đề xuất dự án đầu tư không? và ngành nghề bổ sung không cần vốn, cũng như quy mô đầu tư, vậy em điền các mục đó như thế nào ạ? Em cảm ơn.

 34. Visitor
  Choi Ji Won
  11/11/2019

  Cho tôi hỏi điều kiện và thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu.Công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc thì có được thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài cho loại hình này không?Ngoài ra, có còn điều kiện gì khác cho loại hình này hay không?Xin cảm ơn

 35. Visitor
  Cao Minh Đức
  11/11/2019

  Tôi là người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, hiện nay muốn mua phần vốn góp của một công ty Việt Nam, đã có sẵn ngành nghề 9329 - hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ kinh doanh game bắn cá), tôi muốn kinh doanh máy chơi game dùng xu xèng.Tôi xin được hỏi số % vốn tối đa tôi có thể sở hữu là bao nhiêu? Hình thức liên danh hay góp vốn.Ngoài ra, để kinh doanh ngành nghề này có yêu cầu gì về điều kiện kinh doanh, như là giấy phép hay điều kiện khác không? Mong quý công ty trả lời giúp.

 36. Visitor
  La Thị Thanh
  11/11/2019

  Chào anh/Chị, Công ty mình là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh là trồng cà chua, dâu tây, dịch vụ nhà hàng, chế biến thực phẩm. Vậy công ty mình có phải thực hiện báo cáo dự án và báo cáo giám sát đánh giá dự án để nộp lên Sở kế hoạch & Đầu tư không?

 37. Visitor
  Trung Quân
  11/11/2019

  Chào công ty luật LHD. Xin cho hỏi doanh nghiệp FDI 100% vốn Hàn Quốc đăng ký ngành nghề "Dịch vụ kho bãi container" thì có yêu cầu vốn pháp định ko ạ?

 38. Visitor
  Huyền Tran
  11/11/2019

  Chào công ty luật LHD, xin vui lòng giải đáp trường hợp đơn vị 100% vốn nước ngoài làm thủ tục cấp mới giấy phép đầu tư, ngành bán buôn xuất nhập khẩu gỗ, trong hồ sơ cấp mới giấy phép đầu tư có cần phải đề mã HS của mặt hàng mà đơn vị kinh doanh hay không? Xin cảm ơn.

 39. Visitor
  Thùy Trang
  11/11/2019

  Gửi công ty LHD, Xin cho biết thủ tục mở 1 công ty thương mại tại VN cho người nước ngoài mang quốc tịch Cô-Oét (Kuwait). Cho tôi xin báo giá dịch vụ luôn ạ

 40. Visitor
  Hiếu Hạnh
  11/11/2019

  Xin chào quý công ty !Doanh nghiệp chúng tôi hiện là công ty TNHH Hai thành viên và có cơ sở sản xuất bánh kẹo và bột ngũ cốc ở quận 12. Hiện nay, chúng tôi đang định chuyển nhượng 90% phần vốn góp cho cá nhân người Hàn Quốc.Vậy, mong quý cơ quan cho chúng tôi hỏi chúng tôi cần làm những thủ tục gì theo quy định của luật.Chân thành cảm ơn

 41. Visitor
  Lê Quang
  11/11/2019

  tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (90% vốn nước ngoài) và đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế. Hiện dự án đang hoạt động.Do có nhu cầu kinh doanh lĩnh vực nhà hàng tại một địa điểm Quận 1 (HCM). Chúng tôi đang không biết phải thực hiện dự án đầu tư mới nữa không hay chỉ cần đăng ký thành lập chi nhánh để hoạt động (việc kinh doanh ngành nghề này của Cty đã được bổ sung trong GCN Đăng ký doanh nghiệp). Xin luật sư tư vấn giúp

 42. Visitor
  Lê Thùy Linh
  11/11/2019

  Cần đáp ứng những điều kiện gì để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam? Xin cảm ơn

 43. Visitor
  Ngọc Minh
  11/11/2019

  Chào Anh/ chị.Cho mình hỏi mình muốn mở văn phòng đại diện với số vốn 100% Nhật Bản tại Việt Nam thì có được không?Và hồ sơ bao gồm những gì?Xin cảm ơn

 44. Visitor
  Lê Quốc Thắng
  11/11/2019

  Chào LHD Law Firm, Công ty có vốn của nhiều cổ đông người nước ngoài. Họ muốn được thể hiện tên và % vốn góp được thể hiện trên giấy đăng ký kinh doanh thì có được không? Xin cảm ơn quý công ty

 45. Visitor
  Nguyễn An
  11/11/2019

  Kính chào anh/chị,Tôi đang làm việc cho công ty ở Hàn Quốc, muốn mở chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính mong anh chị hướng dẫn thủ tục đăng ký và các văn bản hoặc link luật đính kèm.Chân thành cám ơn!

 46. Visitor
  Lê Văn Tám
  11/11/2019

  Chào anh(chị), hiện tại doanh nghiệp em là công ty TNHH 1 thành viên đang kinh doanh ngành nghề Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Vốn điều lệ 3 tỉ, em muốn chuyển 90% vốn sang cho người nước ngoài quốc tịch Singapore. Như vậy mình chỉ làm thủ tục xin mua phần vốn góp hay phải xin cấp giấy phép đầu tư? Mong quý luật sư tư vấn giúp.

 47. Visitor
  Nguyễn Văn Tín
  11/11/2019

  Kính gửi công ty luật LHD, Doanh nghiệp 1 thành viên là tổ chức 100% vốn nước ngoài. Trên giấy chứng nhận DKDN chúng tôi đã thay đổi đại diện pháp luật. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận đầu tư người đại diện phần vốn góp là người khác. Nay chúng tôi muốn làm thủ tục thay đổi người đại diện phần vốn góp trên giấy chứng nhận đầu tư thì thủ tục như thế nào. Mong được hướng dẫn

 48. Visitor
  Lê Nguyễn Bảo Châu
  11/11/2019

  Mình đang có công ty ở Q.10 bây giờ minh muốn thay đổi địa chỉ trên Giấy Phép Đầu Tư thì cần những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào. Xin quý công ty tư vấn giúp

 49. Visitor
  Phạm Chánh
  11/11/2019

  Chào anh/chị trường hợp người nước ngoài muốn mua lại phần vốn góp 100% từ cty TNHH, hồ sơ bao gồm những gì? Đối với người chủ sở hữu mới là người nước ngoài có cần thủ tục và điều kiện gì không? Cảm ơn!

 50. Visitor
  Phan Văn Đồng
  11/11/2019

  Công ty tôi thành lập vào tháng 2/2018, chủ sở hữu là người Việt Nam. Sau đó tháng 4/2018, đã nhượng quyền sở hữu cho 1 người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc. Vậy công ty chúng tôi có cần xin cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư không? Nếu có, vui lòng hướng dẫn thủ tục cụ thể về việc xin cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư cho công ty chứng tôi. Rất mong sự phản hồi từ luật sư

 51. Visitor
  Nguyễn Quỳnh Chi
  11/11/2019

  Cty em là công ty TNHH MTV với 100% vốn đầu tư nước ngoài và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sắp hết hạn. Cho em hỏi tủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào ạ ? Cho em xin báo giá dịch vụ với ạ.

 52. Visitor
  Thảo Nguyễn
  11/11/2019

  Bạn tôi là người nước ngoài muốn về VN đầu tư. Anh ta muốn tự mình điều hành cty nhưng anh ta lại không muốn đứng tên người đại diện vì nhiều lý do. Trường hợp này có cách nào hợp lý, xin cty tư vấn giúp.

 53. Visitor
  Mai Thị Diễm Trang
  11/11/2019

  CÔNG TY TNHH TUN ( Chuyên du lịch khách sạn ) THÀNH LẬP THEO GIẤY PHÉP, NHƯNG ĐẾN 2010 ĐÃ ĐƯỢC THANH ĐỔI GIẤY PHÉP (TĂNG VỐN) . NAY CÔNG TY MUỐN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP Ở HẠNG MỤC khác). VẬY CHO PHÉP CÔNG TY HỎI : THỜI GIAN BAO LÂU VÀ CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

 54. Visitor
  Nguyễn Thị Tình
  11/11/2019

  Kính gửi luât sư, công ty chúng tôi ở Canada hoạt động về lĩnh vực IT nay công ty muốn mở văp phòng đại diện tại Việt nam cụ thể là tại quận 4 TP HCM thì chúng tôi cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì và liên hệ phòng ban nào để được hướng dẫn thủ tục. Xin cảm ơn

 55. Visitor
  Hồ Văn Hải
  11/11/2019

  Công ty tôi mới thành lập, là cty 100% vốn Nhật Bản, công ty được cấp "tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định". Vậy thì cho tôi hỏi, file báo cáo tôi sẽ upload lên tài khoản này HÀNG THÁNG hay HÀNG QUÝ? FIle Excel được không? (không cần Giám đốc ký tên + đóng dấu). Xin công ty luật LHD trả lời giúp

 56. Visitor
  Mai Thanh Hà
  11/11/2019

  Công ty em là Công ty TNHH một thành viên, công ty đang có nhu cầu tăng vốn đầu tư của dự án từ 200,000 USD lên 650,000 USD. Em có 3 vấn đề liên quan như sau: 1/Thủ tục tăng vốn đầu tư của dự án công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNDKDT)? 2/ Theo thay đổi của GCNDKDT, thì cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn phải không? 3/ Các biểu mẫu cho việc thay đổi này có thể lấy ở đâu?

 57. Visitor
  Thúy Diễm
  11/11/2019

  Công ty tôi thành lập từ năm 2005, đến nay đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12, tôi đã bị mất các bản sao các lần thay đổi trước đó, Xin hướng dẫn cho tôi thủ tục trích lục lại các lần thay đổi đăng ký kinh doanh . Xin cảm ơn nhiều

 58. Visitor
  Mai Văn Chí
  12/11/2019

  Hiện tại Công ty em đang có 1 Nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc muốn 10% số cổ phần của Công ty. Sau khi mua, Công ty sẽ có phần vốn VN 90%, NN là 10%.Công ty có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Phòng Đầu tư - SKHDT đối với trường hợp này không? Xin công ty LHD tư vấn giúp

 59. Visitor
  Lý Quý Khánh
  12/11/2019

  Chào anh/chị trường hợp người nước ngoài muốn mua lại phần vốn góp 100% từ cty TNHH, hồ sơ bao gồm những gì? Đối với người chủ sở hữu mới là người nước ngoài có cần thủ tục và điều kiện gì không? Cảm ơn!

 60. Visitor
  Hà Thị Thanh Thảo
  12/11/2019

  LHD Law Firm tư vấn đầu tư nước ngoài hết sức chuyên nghiệp, dễ hiểu. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của anh/chị rất nhiều

 61. Visitor
  Thái Văn Chinh
  12/11/2019

  Gửi công ty Luật LHD !Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên. Kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản và cho thuê xe cơ động.Nay tôi muốn tặng cho phần vốn góp cho con tôi. Tuy nhiên con tôi có mang 2 quốc tịch là quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi, ngoài thủ tục đăng ký kinh doanh, tôi có phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư không? Xin cảm ơn

 62. Visitor
  Hàn Thái Tín
  12/11/2019

  Chào Anh/ ChịCông ty em có vốn 100% vốn nước ngoài thành lập năm 2016.Năm 2017, bên em có làm hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Chỉ bổ sung thêm ngành nghề ngoài ra không thay đổi gì khác). Trong trường hợp này bên em có nhất thiết phải thay đổi mục tiêu dự án trên giấy chứng nhận đầu tư không?

 63. Visitor
  Lê Phương Thảo
  12/11/2019

  xin cho hỏi những điều sau: 1. cty A vốn nước ngoài 100% sử dụng đất để đầu tư kinh doanh với cty B vốn nước ngoài 100% khác có được hay ko?2. xin giấy phép xây dựng để xây chung cư ko phải chủ đất (cty A) xin thì có được hay ko? vì chủ đất (Cty A) sử dụng đất để góp vốn hợp tác kinh doanh với cty B.3. sau khi xây xong thì tòa nhà chung cư đó sẽ thuộc quyền sở hữu của ai, cty A hay cty B? 4. xin giấy phép xây dựng thì phải liên hệ bộ phận nào? xin vui lòng cung cấp số điện thoại.xin cảm ơn

 64. Visitor
  Lê Minh Đạt
  12/11/2019

  Chào công ty LHD, tôi muốn xin biểu mẫu hồ sơ thành lập văn phòng đại diên công ty 100% vốn nước ngoài. Cảm ơn nhiều

 65. Visitor
  Nguyễn Văn Tám
  12/11/2019

  Chào luật sư! Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên, 1 thành viên 60% và một thành viên 40%. Nay thành viên 40% muốn chuyển toàn bộ vốn của mình cho một người Đài Loan. Ngành nghề bên công ty tôi là: Bán buôn thực phẩm (4632), Bán buôn tổng hợp (4690), Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649), Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải-chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; đại lý vận tải đường biển, hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ vận tải liên quan đến đường hàng không và kinh doanh bến , bãi ô tô) (5229), Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa-chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; bằng phương tiện thô sơ (5022), Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương-chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương (5012), Vận tải hàng hóa bằng đường bộ-chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; bằng ô tô loại khác ; bằng phương tiện đường bộ khác (4933), Đại lý, môi giới, đấu giá-chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản) (4610).Luật sư cho tôi hỏi thủ tục để tiến hành, có phải xin văn bản chấp thuận góp vốn không?Tôi có tìm hiểu thì người nước ngoài muốn chuyển nhượng vốn phải mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng thương mại, vậy thủ tục này tiến hành trước hay sau khi làm thủ tục thay đổi thành viên tại Sở kế hoạch đầu tư?Tôi chân thành cảm ơn!

 66. Visitor
  Phương Uyên
  12/11/2019

  Công ty của em là công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài có vốn điều lệ 681.000.000đ, nay công ty mẹ muốn tăng vốn điều lệ vào công ty con thì cần những thủ tục gì ạ?

 67. Visitor
  Lê Thị Mỹ Na
  12/11/2019

  Rất cảm ơn công ty Luật LHD trong thời gian qua đã hỗ trợ tư vấn giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục đầu tư, giấy phép kinh doanh cho công ty có 100% vốn nước ngoài. Chúc cho công ty sẽ luôn thành công!! Thân ái!

 68. Visitor
  Khôi Dương
  12/11/2019

  Kính gửi LHD LAW FIRM. Hiện Công ty chúng tôi là Công ty TNHH do nhà đầu tư cá nhân, quốc tích Sri Lanka là chủ sở hữu. Nhà đầu tư này trước đây đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM có thông báo về việc đáp ứng điều kiện nhận chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty của nhà đầu tư Việt Nam và đã hoàn tất các thủ tục thay đổi chủ sở hữu theo quy định.Nay nhà đầu tư cá nhân này, muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một nhà đầu tư cá nhân quốc tịch Sri Lanka khác, thì nhà đầu tư dự định nhận chuyển nhượng này, có phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn theo quy định của Luật đầu tư không. Rất mong sự hồi đáp từ phía công ty.

 69. Visitor
  Trần Minh
  12/11/2019

  Em chào anh/chịCông ty em có chủ sở hữu 100% nước ngoài, nay chủ sở hữu đổi tên mới, Em cần làm những thủ tục gì để đổi giấy chứng nhận đầu tư mới ạ

 70. Visitor
  Hằng Lee
  12/11/2019

  Công ty của tôi thành lập năm 2009 có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy chứng nhận đầu tư. Xin hỏi Qúy Sở công ty tôi có đủ điều kiện để kinh doanh ngành nghề này không? và thủ tục để bổ sung ngành nghề này vào giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? có cần làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư hay gì không?Xin cảm ơn.

 71. Visitor
  Quốc Phạm
  12/11/2019

  Xin chào, hiện tại công ty e vốn đầu tư 100% người VN, (nghành nghề nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm) công ty e muốn chuyển đổi 100% vốn đầu tư nước ngoài, e không biết có chuyển đổi được không và cần những hồ sơ, điều kiện gì để tiến hành, e cám ơn.

 72. Visitor
  Minh Phương
  12/11/2019

  chào quý công ty, cho em hỏi chi phí trọn gói thành lập công ty nước ngoài tại hcm như thế nào? Công ty hoạt động kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc. Cảm ơn

 73. Visitor
  HỒNG HÀ
  12/11/2019

  Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lảnh vực Công nghệ thông tin; có Giấy Chứng Nhận Đầu Tư thời hạn hoạt động là 15 năm ( đã không thực hiện thủ tục đăng ký lại). Với lý do, chúng tôi vẩn muốn tiếp tục việc đầu tư tại Việt Nam Kinh xin được Quí Sở cho chúng tôi biết các vấn đề sau: - Trước khi hết hạn đầu tư bao nhiêu ngày ? chúng tôi có phải hoàn tất thủ tục giải thể công ty ? - Có phải sau khi nhận được Quyết định giải thể công ty, chúng tôi mới có thể nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu Tư (mới); để tiếp tục các hoạt động mà công ty chúng tôi đã thực hiện trong 15 năm qua. - Và, trong trường hợp này, chúng tôi vẩn muồn giữ ý định vẩn tiếp tục đầu tư theo hình thức " Đầu Tư 100% vốn nước ngoài" của công ty 1 thành viên, và vẩn giữ nguyên tên gọi cũ, như vậy có được chấp nhận không ?

 74. Visitor
  MỸ LOAN
  12/11/2019

  Cty tôi gồm 2 công ty nhưng nằm chung 1 địa chỉ, 1 cty chuyên phân phối sản phẩm cho các hệ thống siêu thị các mặt hàng dây cột tóc được nhập khẩu từ Úc. Bây giờ cty tôimuốn nhập mặt hàng hình xăm giả và lông mi giả. Em đã gửi hồ sơ đăng ký sản phẩm cho 1 cty hoàn tất cho cty em việc đăng ký sp. Nhưng sau khi xem giấy phép ĐKKD của cty em thì cty này bảo rằng Bộ Y Tế sẽ ko cấp phép công bố cho cty em và yêu cầu cty em liên hệ lại bên Phòng Đầu tư thuộc Sở kế hoạch TPHCM để sửa đổi ngành nghề, viết rõ ngành nghề mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh. Bên đó còn nói rằng bộ Y tế họ sẽ ko tự đi tra xem là số mã ngành đó là gì nên mình phải sửa lại vào ĐKKD luôn. Cho em hỏi rằng để sửa thông tin như vậy thì phải làm thế nào ạ!

 75. Visitor
  HỒNG NHUNG
  12/11/2019

  Xin cho hoi nguoi nuoc ngoai muon thanh lap doanh nghiep o VIET NAM ngoai ho chieu con can them giay to gi khong?

 76. Visitor
  CAO THẮNG
  12/11/2019

  Tôi có đọc vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp là ko dưới 300 tỷ VND nhưng tôi muốn hỏi tôi phải chứng minh số tiền đó như thế nào(ngân hàng nước ngoài hay việt nam). Những giấy tờ có liên quan thì có cần công chứng gì bên nước ngoài không. Doanh nghiệp vốn nước ngoài thì được kinh doanh trong ngành nghề nào

 77. Visitor
  Cao Thắng
  13/11/2019

  Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài. Hiện chúng tôi có Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế. Hiện nay chúng tôi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của cty, chúng tôi có phải thực hiện thủ tục điều chỉnh "ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN" trên Giấy chứng nhận đầu tư không?

 78. Visitor
  Mỹ Huyền
  13/11/2019

  Chúng tôi muốn đầu tư thành lập công ty mới vốn 100% nước ngoài thì phải làm thủ tục đầu tư như thế nào và biểu mẫu hồ sơ tải ở đâu ?- hướng dẫn đăng ký đầu tư online

 79. Visitor
  Trịnh Xuân
  13/11/2019

  Công ty tôi là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp Giấy CNĐKDN và Giấy CNĐKĐT. Nay tôi muốn thêm 1 thành viên góp vốn và đăng ký thêm quyền xuất khẩu hàng hóa. Như vậy, khi tôi điều chỉnh giấy CNĐKDN và giấy CNĐKĐT thì có được làm cùng lúc hay không? Hay phải điều chỉnh Giấy nào trước Giấy nào sau?

 80. Visitor
  Thuỳ Trang
  13/11/2019

  Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong doanh nghiệp thì phải làm những thủ tục gì và bộ hồ sơ như thế nào?

 81. Visitor
  Thanh Mỹ
  13/11/2019

  Công ty tôi là Cty TNHH MTV có vốn 100% nước ngoài. Hiện tại công ty muốn bổ sung thêm ngành nghề trong GPKD , thêm cho thuê nhà xường. Nếu bổ sung được ngành nghề trong GPKD thì cần sửa đổi lại giấy chứng nhận đầu tư không?

 82. Visitor
  Chí Trung
  13/11/2019

  Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 TV có vốn nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam, hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu thành lập thêm một công ty con nữa. Vậy chúng tôi làm tương tự với trường hợp công ty trong nước hay làm thủ tục đầu tư?

 83. Visitor
  Văn Dũng
  13/11/2019

  Công ty em là công ty đầu tư xây dựng vốn 100% Nhật bản đã được cấp phép Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512, VSIC 4101) .như vậy thì công ty em có đươẹc phép làm toàn bộ các ngành nghề con của CPC 512 (từ 5121 đến 5129) không ạ.xin hãy giải đáp giúp em Em xin cảm ơn.

 84. Visitor
  Đức Minh
  14/11/2019

  CÔNG TY TNHH SAMBUVINA SPORTS ( chuyên may ba lô , túi xách thể thao ) THÀNH LẬP THEO GIẤY PHÉP 789/GP . CẤP NGÀY 14/02/1994 , NHƯNG ĐẾN 2010 ĐÃ ĐƯỢC THANH ĐỔI GIẤY PHÉP ( TĂNG VỐN ) . NAY CÔNG TY MUỐN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP Ở HẠNG MỤC : SẢN XUẤT CHUYỂN SANG GIA CÔNG , SẢN XUẤT ( THEO YÊU CẦU CỦA HẢI QUAN ). VẬY CHO PHÉP CÔNG TY HỎI : THỜI GIAN BAO LÂU VÀ CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO ? MONG SỚM ĐƯỢC HỒI ÂM TỪ CÔNG TY LUẬT HỒNG ĐỨC. XIN CẢM ƠN

 85. Visitor
  Nguyễn Văn Ngọc
  14/11/2019

  Kính gửi công ty luật LHD. Chúng tôi là công ty Đội Ngũ Việt Nam ( 100% vốn nước ngoài) hoạt động kinh doanh trong lảnh vực Công nghệ thông tin; có Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 55/GP-HCM do UNND TP.HCM cấp ngày 24-08-1988 với thời hạn hoạt động là 15 năm ( đã không thực hiện thủ tục đăng ký lại). Với lý do, chúng tôi vẩn muốn tiếp tục việc đầu tư tại Việt Nam Kinh xin được Quí Sở cho chúng tôi biết các vấn đề sau: - Trước khi hết hạn đầu tư bao nhiêu ngày ? có phải là 30 ngày (24-07-2013), chúng tôi có phải hoàn tất thủ tục giải thể công ty Đội ngũ Việt Nam? - Có phải sau khi nhận được Quyết định giải thể công ty Đội ngũ Việt Nam, chúng tôi mới có thể nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu Tư (mới); để tiếp tục các hoạt động mà công ty chúng tôi đã thực hiện trong 15 năm qua. - Và, trong trường hợp nầy, chúng tôi vẩn muồn giữ ý định vẩn tiếp tục đầu tư theo hình thức " Đầu Tư 100% vốn nước ngoài" của công ty 1 thành viên, và vẩn giữ nguyên tên gọi (củ) " Công ty Đội Ngũ Việt Nam", như vậy có được chấp nhận không ?

 86. Visitor
  Trúc Lê
  14/11/2019

  Xin cho hoi nguoi nuoc ngoai muon thanh lap doanh nghiep o VIET NAM ngoai ho chieu con can them giay to gi khong?

 87. Visitor
  Quốc Bình
  14/11/2019

  Xin Quý Cơ quan vui lòng tư vấn giúp tôi như sau:Trường hợp Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, và hiện tại nhà đâu tư nước ngoài thay đổi người đại diện pháp luật/đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục gì để cập nhật tên của người đại diện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng hoạt động doanh nghiệp.Xin cảm ơn.

 88. Visitor
  Mỹ Nên
  14/11/2019

  Xin chào công ty luật Hồng Đức, em muốn hỏi thủ tục tăng vốn và bổ sung ngành cho công ty 100% vốn nước ngoài? đối với trường hợp đó Em có phải làm thủ tục gì bên phòng đầu tư hay không?

 89. Visitor
  John Nguyễn
  14/11/2019

  Chào luật sư, tôi muốn hỏi thủ tục xin giấy phép thành lập công ty vốn 100% nước ngoài, tôi quốc tịch Anh và ngành nghề đầu tư lĩnh vực giáo dục. Xin cảm ơn

 90. Visitor
  Mai Diễm Oanh
  14/11/2019

  Kính gửi luật sư LHD, tôi muốn xin báo giá thành lập công ty vốn nước ngoài tại Hà Nội, hãy sắp xếp cho tôi gặp chuyên viên của công ty để được tư vấn rõ hơn. Tôi xin cảm ơn

 91. Visitor
  Hà Trần
  14/11/2019

  Xin chào công ty luật Hồng Đức, em muốn hỏi thủ tục tăng vốn và bổ sung ngành cho công ty 100% vốn nước ngoài? đối với trường hợp đó Em có phải làm thủ tục gì bên phòng đầu tư hay không?

 92. Visitor
  Thanh Tâm
  14/11/2019

  Công ty chúng tôi là công ty TNHH 1 TV có 100% vốn nước ngoài. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoàn tiền cho khách hàng khi kết nối khách hàng dến các thương nhân mua bán. Hoạt động trên giống như của putatu.com hay tichluy.vn đang làm.Luật sưu có thể tư vấn cho chúng tôi mã ngành nghề phù hợp cho hoạt động trên được không ạ?Kính gửi!

 93. Visitor
  La Ngọc Trân
  14/11/2019

  Xin công ty LHD vui lòng tư vấn giúp tôi như sau:Trường hợp Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, và hiện tại nhà đâu tư nước ngoài thay đổi người đại diện pháp luật/đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục gì để cập nhật tên của người đại diện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng hoạt động doanh nghiệp.Xin cảm ơn.

 94. Visitor
  Mai Thị Ngọc
  14/11/2019

  Công ty em là công ty Liên doanh (Vốn nước ngoài 80%, vốn Việt Nam 20%) được cấp GCN Đầu tư vào năm 1992, hiện nay Công ty em muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên đồng thời xin gia hạn GCNĐT thêm 10 năm. Mong công ty hướng dẫn giúp, em cảm ơn.

 95. Visitor
  Trần Văn Tuấn
  14/11/2019

  Công ty em là công ty Liên doanh (Vốn nước ngoài 80%, vốn Việt Nam 20%) được cấp GCN Đầu tư vào năm 1992, hiện nay Công ty em muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên đồng thời xin gia hạn GCNĐT thêm 10 năm. Xin hướng dẫn giúp em ạ

 96. Visitor
  Hà Minh Quốc
  14/11/2019

  Chúng tôi là đang tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài lĩnh vực thương mại. Xin Quý cơ quan giải đáp giúp vấn đề sau, Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 33, Luật đầu tư năm 2014 thì tài liệu nộp trong hồ sơ dự án đầu tư liên quan đến địa điểm thực hiện dự án là : “Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.”.Xin luật sư cho hỏi: chúng tôi dự định thuê nhà của cá nhân làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư, vậy ngoài thỏa thuận thuê địa điểm chúng tôi có cần cung cấp thêm các giấy tờ gì khác liên quan đến địa điểm thuê không? Nếu cần thì cụ thể là các giấy tờ gì? Xin cảm ơn!

 97. Visitor
  Đặng Phương Thảo
  14/11/2019

  Chào công ty luật LHD, chúng tôi là những nhà đầu tư cá nhân (quốc tịch Đức) muốn góp vốn thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện tại Việt Nam có được không? Chúng tôi có cần xin ý kiến của các cơ quan khác không?

 98. Visitor
  Trần Đức Long
  14/11/2019

  Kính gửi công ty luật LHD ,chúng tôi là công ty cổ phần do các cổ đông Việt Nam sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Công ty hoạt động ngành sản xuất, truyền tải phân phối điện. Hiện nay, có nhà đầu tư nước ngoài dự định mua 70% cổ phần của công ty. Xin hỏi ngoài việc nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mua cổ phần theo Điều 26 Luật Đầu tư, thì nhà đầu tư hoặc công ty có phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Rất mong được luật sư hướng dẫn.

 99. Visitor
  Mai Thị Ái Phương
  14/11/2019

  Anh / chị vui lòng cho em hỏi :doanh nghiệp bên em nộp hồ sơ xin giải thể và được trả về thông báo về việc cập nhật tình trang pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là đã giải thể . Vậy em có phải làm thủ tục trả con dấu ko ạ , và thủ tục như thế nào ạ ? Em xin chân thành cảm ơn.

 100. Visitor
  Thúy Vi
  14/11/2019

  Công ty tôi là Công ty cổ phần đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam, trong đó vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 43%. Hiện nay, một nhà đầu tư nước ngoài chiếm 34% vốn điều lệ công ty muốn bán toàn bộ cổ phần cho một công ty con của nhà đầu tư này. Vậy cho tôi hỏi các thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng này như thế nào, có khác với thủ tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài thông thường không? Tôi xin cảm ơn

 101. Visitor
  Tiêu Khải Minh
  14/11/2019

  Công ty tôi là doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài của Malaysia, được Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2003. Tháng 5/2016 Công ty chúng tôi hết hạn dự án đầu tư. Nay Công ty muốn gia hạn dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014. Mong luật sư tư vấn thủ tục gia hạn như thế nào? Xin cảm ơn

 102. Visitor
  Nguyễn Tấn Tài
  14/11/2019

  Xin cho hỏi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cân phải làm những thủ tục như thế nào? Xin công ty tư vấn cụ thể?

 103. Visitor
  Nguyễn Văn Hùng
  14/11/2019

  Kính gửi luật sư, tôi muốn hỏi về hồ sơ đầy đủ để đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực IT bao gồm những loại giấy tờ gì ạ? Xin cảm ơn

 104. Visitor
  Phan Văn Tấn
  14/11/2019

  Công ty TNHH TC Tower hiện hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, có 2 thành viên: 1 là 1 công ty ở nước ngoài, 2 là công ty Thành Công (cty trong nước). Hiện chúng tôi muốn làm thủ tục tách GCNĐT thành GCNĐKDN và GCNĐKĐT. Tuy nhiên trên giấy giấy chứng nhận đầu tư hiện tại ghi đại diện theo pháp luật của Cty Thành Công là ông Lee Eun Hong, nhưng thời điểm hiện tại đã chuyển qua ông Kim Dong Ju. Cho tôi hỏi thủ tục để tôi làm thủ tục tách ra như trên gồm những gì. Thông tin về nhà đầu tư trong nước tôi ghi trên mẫu I.26 là thông tin của đại diện theo pháp luật cũ hay mới của công ty Thành Công. Trân trọng cảm ơn Quý anh chị đã hỗ trợ

 105. Visitor
  Lê Thúy
  14/11/2019

  Xin anh/ chị luật sư cho hỏi, Công ty tôi là Công ty 100% vốn nước ngoài, được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, hiện nay công ty chúng tôi muốn điều chỉnh tăng vốn thêm 300% số vốn ban đầu, thay đổi chủ đầu tư, gia hạn dự án. Vậy công ty có phải làm thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố không? Xin cảm ơn

 106. Visitor
  Nguyễn Thị Hồng Thi
  14/11/2019

  Anh/ chị vui lòng cho biết tỷ lệ vốn góp quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại công ty cổ phần thuộc ngành mía đường là bao nhiêu?Chân thành cảm ơn.

 107. Visitor
  Thị Hoa
  16/11/2019

  Công ty tôil à công ty TNHH MTV do người Việt Nam đại diện pháp luật và là chủ sở hữu. Hiện tại đang muốn bán công ty cho người nước ngoài, cụ thể là người Thái. Cho tôi hỏi thủ tục cần những gì?

 108. Visitor
  Văn Dũng
  17/11/2019

  Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của Doanh nghiệp là Cty TNHH MTV và giữ nguyên là CT TNHH MTV thì có thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP không ạ?Bởi vì khi mua phần vốn góp, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm luôn 100% tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ mà không có sự tăng vốn ở đây.Mong được giải đáp thắc mắc.Xin chân thành cảm ơn!

 109. Visitor
  Thị Hoa
  17/11/2019

  Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Hiện tại chúng tôi muốn bổ sung chức năng thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử như (Tiki hoặc Lazada) để bán sản phẩm trên website. Qua tham chiếu tôi thấy một số công ty đăng ký mã ngành "Cổng thông tin" với mã VSIC là 6312, tôi có kiểm tra mã CPC nhưng không thấy có đề cập trong biểu cam kết WTO. Tôi có một số câu hỏi: 1. Khi đăng ký bổ sung chức năng thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử tôi phải đăng ký theo mã ngành nào? 2. Khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên chúng tôi có cần phải thay đổi mục tiêu dự án tại cơ quan đăng ký đầu tư hay không hay chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung mã ngành này tại phòng đăng ký kinh doanh? Và thủ tục thực hiện như thế nào?

 110. Visitor
  Chí Lành
  17/11/2019

  Công ty chúng tôi được thành lập và sở hữu 100% bởi nhà đầu tư nước ngoài. Trước khi thành lập công ty này tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài đó (nhà đầu tư ban đầu) dã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hiện tại thì nhà đầu tư ban đầu có ý định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty cho nhà đầu tư khác. Như vậy xin phép cho tôi hỏi là nhà đầu tư khác có phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới hay không? Hay nhà đầu tư khác chỉ thực hiện thù tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư ban đầu? Trong trường hợp nhà đầu tư khác này phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư ban đầu thì thủ tục đó có thay thế cho thủ tục đăng ký mua phần vốn góp hay không hay phải thưc hiện cả hai thủ tục riêng? Tôi xin chân thành cảm ơn

 111. Visitor
  Cao Tánh
  17/11/2019

  Chào Anh/ChịCông ty tôi có vốn đầu tư Nhật Bản 100%. Tôi có vay ngắn hạn công ty mẹ khoản tiền 40,00 USD. Sắp tới thời hạn trả nhưng công ty chưa đủ khả năng thanh toán. Vậy công ty tôi có thể chuyển khoản vay này thành vốn góp đâu tư hoặc vốn điều lệ được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào

 112. Visitor
  Anh Hùng
  24/11/2019

  Hiện nay công ty của tôi được thành lập100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu phần vốn góp là một công ty Trung Quốc. Hiện chủ sở hữu muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty được thành lập tại Việt Nam thì có cần phải làm thủ tục với phòng đầu tư để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

 113. Visitor
  Đức Trí
  24/11/2019

  Cho tôi hỏi điều kiện và thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ hair salon.Công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc thì có được thành lập 100% vốn đầu tư nước ngoài cho loại hình này không?Ngoài ra, có còn điều kiện gì khác cho loại hình này hay không?

 114. Visitor
  Thế Hoà
  24/11/2019

  Kính chào Quý công ty.Công ty chúng tôi là Công ty TNHH 2 TV trở lên, hiện do 04 cá nhân nước ngoài sở hữu. trong đó:A: sở hữu 33%.B: 23% (Quốc tịch nhật bản)C: 22% (Quốc tịch nhật bản)D: 22%. (Quốc tịch Nhật bản). Hiện nay, D muốn mua lại phần vốn góp của B và C thì D có phải thực hiện lại thủ tục đăng ký mua phần vốn góp không ạ?Tôi xin cảm ơn.

 115. Visitor
  Công Tráng
  24/11/2019

  Xin kính chào quý công ty.Tôi là người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, hiện nay muốn mua phần vốn góp của một công ty Việt Nam, đã có sẵn ngành nghề 9329 - hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ kinh doanh game bắn cá), tôi muốn kinh doanh máy chơi game dùng xu xèng.Tôi xin được hỏi số % vốn tối đa tôi có thể sở hữu là bao nhiêu? Hình thức liên danh hay góp vốn.Ngoài ra, để kinh doanh ngành nghề này có yêu cầu gì về điều kiện kinh doanh, như là giấy phép hay điều kiện khác không?

 116. Visitor
  Thị Trinh
  24/11/2019

  Tôi là người nước ngoài, muốn mua lại vốn góp của một công ty, để kinh doanh máy chơi game xu xèng thì có được hay không? và phải đáp ứng những điều kiện gì về vốn của nhà đầu tư, cũng như điều kiện về ngành nghề kinh doanh?

 117. Visitor
  Phương Uyên
  24/11/2019

  Chào anh/Chị, Công ty mình là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh là trồng cà chua, dâu tây, dịch vụ nhà hàng, chế biến thực phẩm. Vậy công ty mình có phải thực hiện báo cáo dự án và báo cáo giám sát đánh giá dự án để nộp lên Sở kế hoạch & Đầu tư không?

 118. Visitor
  Văn Thanh
  24/11/2019

  Tôi (Quốc tịch Việt Nam) là chủ sở hữu 1 công ty TNHH một thành viên.Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (9639),. hi tiết: Dịch vụ tư vấn tâm lý (không bao gồm dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe); Dịch vụ tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình (trừ môi giới kết hôn).Tôi có nhu cầu chuyển nhượng lại 49% vốn điều lệ (980 triệu) cho cá nhân mang quốc tịch Mỹ. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì, trình tự như thế nào (nêu rõ cơ sở pháp lý giúp tôi).Mong nhận được phản hồi sớm từ Quý công ty luật Hồng Đức. Tôi xin cảm ơn./.

 119. Visitor
  Ngọc Lễ
  24/11/2019

  Kính gửi quý cơ quan, xin vui lòng giải đáp trường hợp đơn vị 100% vốn nước ngoài làm thủ tục cấp mới giấy phép đầu tư, ngành bán buôn xuất nhập khẩu gỗ, trong hồ sơ cấp mới giấy phép đầu tư có cần phải đề mã HS của mặt hàng mà đơn vị kinh doanh hay không? Xin cảm ơn.

 120. Visitor
  Thuỳ Phương
  24/11/2019

  Tôi có dự định hợp tác với 1 đơn vị ở Nhật, đơn vị này làm dịch vụ nhận số tiền Bảo hiểm xã hội Nhật từ Chính Phủ Nhật của người lao động Việt Nam và trả lại cho người lao động Việt Nam (Sau khi người lao động Việt Nam nghỉ làm ở Nhật và về nước)- Tôi muốn thành lập công ty TNHH 1 TV để ký hợp đồng với đơn vị này.- Hợp đồng này thể hiện rõ đơn vị của tôi làm dịch vụ nhận tiền bảo hiểm xã hội nhật mà đơn vị ở Nhật chuyển về cho chúng tôi, Sau đó chúng tôi chuyển trả lại cho người lao động Việt Nam.- Tôi muốn hỏi Quý Vị, Đơn vị của tôi hoạt động lĩnh vực như trên thì phải đăng kí MÃ NGÀNH KINH DOANH NÀO, và điều kiện cụ thể để đăng kí mã ngành kinh doanh đó.- Tôi xin chân thành cảm ơn.

 121. Visitor
  24/11/2019

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng