english
english

THÀNH LẬP CÔNG TY PHÂN PHỐI VỐN NƯỚC NGOÀI

  • 16/08/2018

Thành lập công ty phân phối vốn với 100 vốn nước ngoài, đang là dịch vụ hot tại Việt Nam, một thị trường mới nổi với hơn 90 triệu dân hơn 50% dân số trẻ dưới 35 tuổi.

Việt Nam cũng tham gia vào cam kết WTO, hiệp định TPP và các hiệp định song phương với nhiều nước. 
 
Dịch vụ thành lập công ty phân phối là dịch vụ cao cấp của LHD Law Firm với 10 năm kinh nghiệm và rất nhiều khách hàng lớn từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ...điển hình tập đoàn Toyota, Hanacobi, DLH, Wacoal, Sheisheido...
 

I. QUY ĐỊNH CHUNG PHÁP LUẬT
 
1. Cơ sở pháp lý cho việc thành lập công ty phân phối 
 
  • Doanh nghiệp Luật năm 2005.
  • Luật Đầu tư năm 2005.
  • Nghị định số 108/2006 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  • Cam kết gia nhập vào WTO của Việt Nam.
 
2. Điều kiện
 
2.1. Hàng hóa nhập khẩu - xuất khẩu 
Điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hàng hoá hoạt động mua, bán hoặc mua hàng hóa và các hoạt động liên quan đến bán tại Việt Nam bao gồm:
Là một nhà đầu tư từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đã tham gia điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định và theo đó Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa mua và hoạt động bán hàng hoặc mua hàng hoá và các hoạt động bán hàng liên quan;
Đầu tư trong một hình thức mà là phù hợp với lộ trình đã đã cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phù hợp với các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và pháp luật Việt Nam;
Hoạt động trong một phạm vi tuân thủ các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và pháp luật Việt Nam;
Có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Nghị định này;
Danh mục hàng hoá nhập khẩu không thuộc diện cấm nhập khẩu tại theo hiện hành của pháp luật.
 
2.2. Tư vấn quản lý
 
Theo đầu tư Luật ban hành ngày 29/11/2005 và Căn cứ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam gia nhập WTO là một thành viên ban hành ngày 01/01/2007, từ ngày gia nhập WTO, các quy định : 
Căn cứ vào quy định trên: Nhà đầu tư có thể thiết lập một trăm phần trăm (100) vốn tự nước ngoài cho các dịch vụ tư vấn quản lý.
 
2.3. Điều kiện trong thực tế  (theo kinh nghiệm của chúng tôi): 
 
- Vốn điều lệ tối thiểu:. 100.000 - 200.000 USD 
- Công ty mẹ (được thành lập ít nhất 1 năm trước ngày nộp)
 
3. Hồ sơ
 
Văn bản pháp luật cần phải được chuẩn bị để thành lập công ty mới:
 
Thành lập công ty phân phối
 
II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn các tập tin toàn bộ sau đây:
Để soạn thảo các tài liệu khác nhau, kiểm tra tài liệu , vv để đảm bảo rằng họ là cả phù hợp với các yêu cầu chính của các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan đến mua hàng và hoạt động bán hàng hoặc mua hàng hoá và các hoạt động liên quan đến bán hàng của doanh nghiệp có vốn đầu tư tại Việt Nam - nước ngoài; dịch vụ tư vấn quản lý.
Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, ứng dụng cho việc thiết lập cơ sở bán lẻ tại cơ quan Chính phủ nhà nước có thẩm quyền.
Để hành động thay mặt cho khách hàng trong việc liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan Việt cho hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.
Để truy cập vào cơ quan chính quyền nhà nước có thẩm quyền để giảm thời gian cấp giấy phép kinh doanh;
Thời gian:
Thời gian chuẩn bị hồ sơ là nhất 5-10 ngày làm việc , trong một số trường hợp đặc biệt, nó có thể được giảm bớt;
Thời gian để tiến hành cấp giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh là 60-70 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin thích hợp đầy đủ về doanh nghiệp
 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng