Tăng Mức Ký Quỹ Của Các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tăng mức ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động (Ảnh minh họa)

Theo đó, mức ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ) được quy định như sau:

– Doanh nghiệp ký quỹ 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngân hàng nhận tiền gửi).

(Hiện tại, mức ký quỹ là 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chỉ được ký quỹ tại các ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam).

– Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) cho mỗi lần thanh toán. nhánh được giao (Đã thêm nội dung mới).

Quản lý tiền ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động

Việc quản lý tiền ký quỹ được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ ký hợp đồng ký quỹ bao gồm các nội dung sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của ngân hàng nhận tiền gửi;

+ Số tiền ký quỹ; mục đích ký quỹ; lãi suất tiền gửi theo thỏa thuận; hình thức hoàn trả tiền đặt cọc; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền gửi; đóng tài khoản ký quỹ;

+ Trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

– Ngân hàng nhận ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 112/2021 / NĐ-CP.

– Tiền gửi bị phong tỏa bởi ngân hàng nhận tiền theo quy định của pháp luật.

Nghị định 112/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Nghị định 38/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng