Sửa Quy Định Về Lệ Phí Đăng Ký Cư Trú Từ Ngày 10/01/2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu của người có hộ khẩu do cơ quan đăng ký cư trú xử lý theo quy định của pháp luật.

Sửa quy định về lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 10/1/2022 (Ảnh minh họa)

Lệ phí đăng ký cư trú để đăng ký, quản lý cư trú bao gồm:

– Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người, gia hạn tạm trú;

– Tách hộ;

– Điều chỉnh thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Giấy xác nhận thông tin cư trú;

– Đối với việc đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì thu lệ phí đăng ký đối với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho một người.

(So ​​với Thông tư 85/2019 / TT-BTC, Thông tư 106/2021 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định để phù hợp với Luật Cư trú 2020.

Trong đó có quy định thêm phí đối với trường hợp điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú).

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xác định mức thu phí phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc sau:

Lệ phí đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký cư trú của các thành phố trực thuộc trung ương cao hơn so với các khu vực khác.

Xem thêm tại Thông tư 106/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng