Sửa đổi điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

  • 10/01/2022

Sửa đổi điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Sửa đổi điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định này khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Thuộc dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020 không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng; Công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp dự án có nhiều chức năng thì xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật. luật xây dựng.

(2) Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc diện tích đất do Nhà nước quản lý, sử dụng sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý khu vực. được chấp thuận giao đất kinh tế, cho thuê đất đối với nhà đầu tư.

(3) Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

(4) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1: 2.000 hoặc 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1: 2.000 hoặc tỷ lệ 1/5000 theo các quy định của pháp luật.

(5) Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

(6) Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều 26 của Luật Đấu thầu.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng