Sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ tại TP.

  • 10/01/2022

TP.HCM sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng với nhà ở riêng lẻ (Ảnh minh họa)

Theo đó, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục trong cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch nhà ở riêng lẻ để người dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng. xây mới, cải tạo nhà ở theo nhu cầu và khả năng;

Tiếp tục kiến ​​nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng thống nhất bản vẽ sơ đồ nhà, đất để người dân sử dụng một bản vẽ làm hai thủ tục xin cấp phép xây dựng. . xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, thời gian tới, TP.HCM sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp sổ hồng đối với nhà ở riêng lẻ.

Ngoài ra, chỉ tiêu phát triển nhà ở bổ sung theo loại nhà giai đoạn 2021-2030 như sau:

– Nhà ở xã hội:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến ​​phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026-2030 dự kiến ​​phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn.

– Nhà kinh doanh:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển 45,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến ​​phát triển 19,7 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến ​​phát triển 25,5 triệu m2 sàn.

– Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng:

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến ​​phát triển 59,2 triệu m2 sàn; trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 – 2030 là 30 triệu m2 sàn.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng