Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế Cho Quân Nhân Và Người Nhà Của Họ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quyền lợi bảo hiểm y tế cho quân nhân và thân nhân của họ (ảnh minh họa)

1. Đối tượng là quân nhân tham gia bảo hiểm y tế

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 70/2015 / NĐ-CP quy định, quân nhân tham gia BHYT bao gồm:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

2. Đối tượng là thân nhân quân nhân tham gia BHYT

Theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 13 Điều 3 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP thì thân nhân của quân nhân bao gồm:

– Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người giám hộ hợp pháp của mình, vợ hoặc chồng;

– Vợ hoặc chồng;

– Con đẻ, con đẻ hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi hợp pháp; con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu tiếp tục học trung học phổ thông.

3. Phí bảo hiểm y tế cho quân nhân và thân nhân của họ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên theo mức đóng bảo hiểm y tế sau đây:

– Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ: mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng;

– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ: mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trình Chính phủ điều chỉnh. của tỷ lệ phí bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe phù hợp.

– Đối với thân nhân quân nhân: Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

(Căn cứ Điều 4, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 70/2015 / NĐ-CP; Khoản 2 Điều 3 Thông tư 143/2020 / TT-BQP).

4. Quyền lợi bảo hiểm y tế cho quân nhân và thân nhân của họ

* Đối với quân nhân

Đối tượng quân nhân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2015 / NĐ-CP, mức hưởng 100% khi khám bệnh, chữa bệnh. chi phí. để chữa bệnh và không áp dụng hạn mức thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:

– Khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27, 28 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và Điều 15 Nghị định 70/2015 / NĐ-CP;

– Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến trung ương đối với người đang công tác, cư trú thường xuyên tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội. khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đang công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến;

– Trường hợp đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện và tương đương. trên toàn quốc;

– Điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương trên toàn quốc.

Đối tượng là quân nhân tham gia BHYT do Trung ương quản lý, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố ngoài quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. được hưởng các quy định của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Đối với quân nhân

Căn cứ điểm d và điểm g Điều 14 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP, quyền lợi BHYT đối với thân nhân quân nhân được quy định như sau:

Thân nhân quân nhân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế; Khoản 4 và khoản 5 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

– 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp khác.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng