Quy Định Về Loại Nhà Và Tiêu Chuẩn Diện Tích Đối Với Nhà Ở Xã Hội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội (Ảnh minh họa)

(1) Trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn về diện tích sử dụng của mỗi căn hộ tối thiểu. 25 m2, tối đa 70 m2, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Việc tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian, kiến ​​trúc cảnh quan trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu. , quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó phê duyệt và điều chỉnh. (Nội dung mới được thêm vào)

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tăng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng tối đa của căn hộ, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng tối đa của căn hộ. . 70 m2 và đảm bảo tỷ lệ số lượng căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sử dụng trên 70 m2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án.

(2) Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liên kế thấp tầng thì diện tích đất xây dựng tiêu chuẩn của mỗi nhà ở không quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không quá 2,0 lần và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

So với trước đây, bỏ quy định: “Đối với dự án nhà ở xã hội liền kề thấp tầng phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; đối với đô thị loại đặc biệt, loại 1 và hạng 2, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo, xin ý kiến ​​Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

(3) Thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng, phù hợp với quy hoạch và các điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. hành tây. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu để xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng