Quy Định Về Ghi Nhãn Hàng Hóa Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 111/2021 / NĐ-CP sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Nghị định 43/2017 / NĐ-CP về nhãn hàng hóa như sau:

Nghị định này quy định nội dung, cách thức ghi và quản lý nhà nước về ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, so với việc bổ sung hiện nay hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa.

Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa với hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu phải ghi nhãn theo quy định của pháp luật nước nhập khẩu.

– Trường hợp ghi xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu thì nội dung ghi xuất xứ hàng hóa phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2017 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 111/2021 / NĐ-CP).

Điều 15. Xuất xứ hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định, ghi xuất xứ hàng hóa, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. hàng nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

– Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2017 / NĐ-CP.

Điều 18. Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa

2. Nhãn hàng hóa không được thể hiện hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Nghị định 111/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng