Quy Định Về Bản Vẽ Hoàn Công Công Trình Xây Dựng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chuẩn bị các bản vẽ đã xây dựng

– Trường hợp kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) và sao chụp. Các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận vào bản vẽ để lập bản vẽ hoàn công.

Trường hợp kích thước, thông số thực tế thi công thay đổi so với kích thước, thông số thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì nhà thầu thi công được phép ghi giá trị, thông số kích thước. thực trong ngoặc bên cạnh hoặc thấp hơn các kích thước và thông số cũ trong bản vẽ này;

– Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu của bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Nghị định 06/2021. / NĐ-CP;

– Đối với các bộ phận công trình khuất, phải lập hoặc đo đạc bản vẽ hoàn công để xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo;

– Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh chịu trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

Mẫu tem bản vẽ hoàn công: (02 mẫu)

Mẫu số 1:

TÊN NHÀ THẦU XÂY DỰNG

HOÀN THIỆN BẢN VẼ

Ngày tháng năm……

Thành lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Người quản lý dự án hoặc người quản lý dự án
(điền tên và chữ ký)

 

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Lưu ý: không áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng tổng hợp. Kích thước của dấu phụ thuộc vào cỡ chữ.

Mô hình # 2:

TÊN NHÀ THẦU XÂY DỰNG

HOÀN THIỆN BẢN VẼ
Ngày tháng năm…..

Thành lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu phụ
(điền tên và chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc điều hành dự án của tổng thầu
(điền tên và chữ ký)

 

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Lưu ý: áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình. Kích thước của dấu phụ thuộc vào cỡ chữ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng