Những Điều Học Sinh, Sinh Viên Và Phụ Huynh Cần Biết Về Đại Học

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Những điều học sinh, sinh viên và phụ huynh cần biết về đại học (ảnh minh họa)

Đại học sẽ học như thế nào?

Hiện nay, có hai phương thức đào tạo chính là học theo niên chế và học theo tín chỉ.

Đối với đào tạo hàng năm:

– Là phương thức tổ chức đào tạo theo lớp học tương đối cố định đối với tất cả các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trong toàn khóa học, cho phép học viên cùng lớp vừa học vừa học theo chương trình chuẩn. một thời khóa biểu chung ngoại trừ các môn tự chọn hoặc thi lại;

– Sinh viên bị đánh giá là không đạt học lực bình thường sẽ phải cùng sinh viên khóa sau học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo.

Đối với đào tạo theo tín chỉ

– Là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp môn học, cho phép sinh viên tích lũy số tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của trường đại học. các cơ sở đào tạo;

– Sinh viên không đạt môn học bắt buộc phải học lại môn học đó hoặc học môn học tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học môn học thay thế nếu môn học đó không còn được giảng dạy;

– Sinh viên không đạt môn học tự chọn nào thì phải học lại môn học đó hoặc có thể chọn học môn học tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo.

Hình thức đào tạo ở trường đại học là gì?

Hiện nay, có hai hình thức đào tạo là đào tạo chính quy và đào tạo vừa làm vừa học.

Đào tạo chính quy

– Hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo nhưng có thể thực hiện các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế, giảng dạy trực tuyến bên ngoài cơ sở đào tạo;

– Thời gian tổ chức các hoạt động dạy học từ 6h đến 20h các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7; Thời gian tổ chức các hoạt động cụ thể của chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đào tạo bằng cách làm và học

– Hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc tại cơ sở phối hợp đào tạo theo quy chế liên kết đào tạo, trừ các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến. được thực hiện ngoài cơ sở đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo;

– Tổ chức linh hoạt các hoạt động dạy học trong ngày, trong tuần.

Trường đại học có bao nhiêu học kỳ?

Một năm học có 02 hoặc 03 học kỳ chính với tổng số tuần thực hiện ít nhất là 30 tuần. Ngoài các học kỳ chính, cơ sở đào tạo có thể tổ chức các học kỳ bổ sung.

Tuyển sinh đại học là gì?

Ở bậc phổ thông, học sinh được nhà trường sắp xếp lịch học, khi lên đại học, học sinh có thể lựa chọn môn học và thời gian học phù hợp với thời gian của bản thân, cụ thể:

– Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, cơ sở đào tạo hướng dẫn sinh viên đăng ký học trên hệ thống đăng ký học tập của cơ sở đào tạo.

– Sinh viên học theo tín chỉ phải đăng ký học các lớp dự định học trong học kỳ, bao gồm: học mới, một số học chưa đạt yêu cầu (học lại) và một số học đã qua (học lại cải thiện điểm, nếu có) dựa trên danh sách các khóa học đã mở và điều kiện đăng ký của từng khóa học.

– Sinh viên học theo hệ niên chế đăng ký học lại các học phần chưa đạt mà dự định học trong học kỳ, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đăng ký học tự chọn theo quy định của chương trình đào tạo.

Điểm số ở trường đại học như thế nào?

Cũng giống như ở trường trung học, đại học cũng sẽ tính điểm dựa trên các bài kiểm tra và bài thi. (Xem chi tiết tại đây)

Khi nào bạn tốt nghiệp đại học?

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Tích lũy đủ môn học, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

– Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học từ trung bình trở lên;

– Tại thời điểm ra trường không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Có được bảo lưu kết quả học tập khi có sự cố không?

Sinh viên được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả trong các trường hợp sau: (Xem chi tiết tại đây)

Nếu tôi không thích lĩnh vực đã chọn, tôi có thể thay đổi chuyên ngành của mình không?

Sinh viên được xét chuyển sang học chuyên ngành khác khi có đủ các điều kiện sau:

– Không phải là sinh viên năm thứ nhất, năm cuối, không bị xét đuổi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định;

– Sinh viên đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của chương trình, chuyên ngành đào tạo, của trụ sở chính (hoặc phân hiệu) trong cùng một khóa tuyển sinh;

– Cơ sở đào tạo, trụ sở chính (hoặc phân hiệu) đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng và chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo;

– Được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách ngành (nơi đi, nơi đến) và của Hiệu trưởng cơ sở đào tạo.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 08/2021 / TT-BGDĐT

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng