Người Nước Ngoài Có Được Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế Theo Hộ Gia Đình Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP, nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

– Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ các đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

– Người có tên trong sổ tạm trú, trừ các đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và Điều 6 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP và các đối tượng có tên trong sổ hộ khẩu nêu trên.

– Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:

+ Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Người đang sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và Điều 6 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì có thể tham gia BHYT hộ gia đình.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng