Người Lao Động Nước Ngoài Có Được Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 68 Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người lao động nước ngoài có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không? (Hình minh họa)

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 được quy định cụ thể tại Nghị quyết 68 / NQ-CP, Nghị quyết 126 / NĐ-CP, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg và Quyết định 33/2021 / QĐ-TTg.

Để được hỗ trợ, người lao động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định (Xem chi tiết tại đây), trong đó có điều kiện là người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể:

– Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) trong tháng người lao động tạm dừng thực hiện. của hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc. làm việc không lương hoặc trong tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

– Trường hợp thôi việc: Phải tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) trong tháng người lao động ngừng việc hoặc tháng liền kề trước thời điểm người lao động thôi việc. .

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Phải tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) trong tháng người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tại tháng trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong khi đó, theo Nghị định 143/2018 / NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài bắt đầu đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, với điều kiện phải tham gia BHXH bắt buộc nêu trên và bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (ngừng việc, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, …) trong thời gian từ 1/5/2021 đến 31/12. Năm 2021, người lao động nước ngoài sẽ không được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng