Người được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe; Những người chưa được bảo lãnh sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

– Tuyển chọn công dân đạt sức khỏe hạng 1,2,3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016; trong đó:

+ 08 chỉ số sức khỏe được tính điểm chi tiết theo thang điểm chẵn từ 1 đến 6 điểm.

Điểm 1: Cho biết sức khoẻ rất tốt.

Điểm 2: Cho biết sức khoẻ tốt.

Điểm 3: Cho biết sức khoẻ tốt.

Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.

Điểm 5: Cho biết sức khoẻ kém.

Điểm 6: Cho biết sức khỏe rất kém.

+ Căn cứ vào điểm 8 tiêu chuẩn ghi trong phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để xếp loại, cụ thể như sau:

Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1.

Loại 2: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 2.

Loại 3: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 3.

Loại 4: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 4.

Loại 5: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 5.

Loại 6: Có ít nhất 1 tiêu chí đạt điểm 6.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và các chức danh chủ chốt trong Quân đội; đội tiêu binh, nghi lễ; lực lượng Cảnh vệ và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, được tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ đối với công dân có sức khỏe loại 3, mắc tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 điốp trở lên, viễn thị các độ); nghiện ma tuý, nhiễm HIV, AIDS.

Loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo Mục 1 Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP quy định phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật thì người loạn thị các loại được trợ cấp như sau: 6.

Như vậy, người bị loạn thị sẽ được xếp vào tình trạng sức khỏe loại 6 vì có 1 tiêu chí đạt điểm 6 theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16.

Theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe nêu trên, người bị loạn thị sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì chưa đủ tiêu chuẩn sức khỏe gọi tại ngũ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Lưu ý: Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì các lý do trên vẫn có thể được gọi nhập ngũ nếu khắc phục được tật khúc xạ và đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

>> Trường hợp này sức khỏe hạng 4, không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nên được hoãn thi tuyển.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.

– Điều 4 Thông tư 148/2018 / TT-BQP ngày 04/10/2018.

– Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Quy

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng