Ngân Hàng Phải Cung Cấp Thông Tin Tài Khoản Thanh Toán Cho Cơ Quan Thuế

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế (Ảnh minh họa)

– Căn cứ Luật quản lý thuế năm 2019 quy định:

+ Khoản 2 Điều 27 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ngân hàng thương mại

“2. Cung cấp thông tin về số tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.

+ Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“Thứ nhất. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh; khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hợp tác xã và đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế thì người nộp thuế phải làm thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký. thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin. biến đổi.”

– Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:

“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

2. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan thuế như sau:

a) Theo yêu cầu của cơ quan thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan thuế phê duyệt. cơ quan thuế, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến ​​như sau:

– Trường hợp công ty đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, công ty sẽ ra Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế kèm theo thông tin đăng ký thay đổi. đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 36 Luật quản lý thuế 2019.

– Về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản nộp tiền của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản. hạch toán theo mã số thuế do cơ quan thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày khóa tài khoản.

Công văn 22087 / CTHN-TTHT được ban hành ngày 21/06/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng